Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Τεχνητή Νοημοσύνη & ChatGPT: Εργαλεία και Πρακτικές Εφαρμογές

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Γιάννης Αγγελάκης
Ο Γιάννης Αγγελάκης είναι ιδρυτής της Engage Media και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εμπορικού σχεδιασμού και ανάπτυξης μέσω ψηφιακών υποδομών. Διαθέτει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία εκπαιδεύοντας στελέχη εταιριών και σπουδαστές πάνω σε θέματα ψηφιακού marketing, τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation) Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και από το 1997 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των digital & interactive media. Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε σημαντικές εταιρίες όπως Forthnet, και Καθημερινή.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρηματικό επίπεδο και που αναζητούν νέα εργαλεία παραγωγικότητας και ανάδειξης των υπηρεσιών και των προϊόντων τους.
 • Ελεύθερους επαγγελματίες κάθε κλάδου που ενδιαφέρονται να αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα τους και να βελτιώνουν την επαγγελματική τους εικόνα.
 • Ιδιώτες και αυτοαπασχολούμενους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το ΑΙ και τις πρακτικές εφαρμογές του.
 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θέλουν να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες χρησιμοποιώντας νέα δυναμικά εργαλεία και τεχνικές.
 • Νεοφυείς επιχειρήσεις που θέλουν να αναδείξουν δυναμικότερα την παρουσία τους.
 • Διαχειριστές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Account Managers που θέλουν να ανακαλύπτουν νέες ευκαιρίες δημιουργίας ποιοτικού περιεχομένου κάθε μορφής.

Σκοπός

Γιατί να επιλέξετε το πρόγραμμα
Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τους στόχους και τις ανάγκες, το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει μια σειρά από οφέλη:

 1. Εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη: Κατανόηση βασικών αρχών, τρόπων λειτουργίας και χρήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης.
 2. Απόκτηση Νέων Δεξιοτήτων: Εφαρμογή πρακτικών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και κατανόηση του τρόπου σκέψης για στοχευμένα και ποιοτικά αποτελέσματα.
 3. Αξιοποίηση νέων εργαλείων AI: Θα γίνει αναφορά και χρήση σε αρκετά εργαλεία AI (δωρεάν και επί πληρωμή) για τα οποία και θα αναδειχθεί η δυναμική και χρησιμότητά τους μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα.
 4. Εφαρμογή Δυναμικών Εντολών – Prompt Engineering: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εξελιγμένες εντολές “prompts”, που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξειδικευμένες απαντήσεις σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.
 5. Εφαρμοφή Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιχείρηση: Θα αναδειχθούν πρακτικές για βελτίωση παραγωγικότητας και ενδοεταιρικών λειτουργιών σε διάφορά επίπεδα όπως: αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας, ανάπτυξη πωλήσεων, νέες αναπτυξιακές προοπτικές κλπ

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο “Τεχνητή Νοημοσύνη & Chat GPT: Εργαλεία και Πρακτικές Εφαρμογές” παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις εξελίξεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην καθημερινότητα ανθρώπων και επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει τις βασικές γνώσεις για την κατανόηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις πρακτικές χρήσεις και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιούνται από στελέχη και επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάζονται ορισμένα από τα πλέον δημοφιλή AI εργαλεία όπως chatGPT, GoogleBard, Microsoft BING, MidJourney, DALLe κ.ά., ενώ αναλύεται με πρακτικό τρόπο η εφαρμογή τους στη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Οφέλη Παρακολούθησης
Η παρακολούθηση του προγράμματος προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες:

 • Επαγγελματική Ανάπτυξη: Αναβαθμίστε τις δεξιότητές σας και αποκτήστε ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Πρακτική Εφαρμογή: Εφαρμόστε άμεσα τις γνώσεις και τα εργαλεία για ανάπτυξη παραγωγικότητας, εύρεση νέων προοπτικών ιδεών και επαγγελματικών ευκαιριών.
 • Personal Branding: Βελτιώστε τη εικόνα και αναπτύξτε το επαγγελματικό σας προφίλ ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριοποίησης σας.
 • Δημιουργία Περιεχομένου: Δημιουργείστε πρωτότυπο περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες βίντεο κλπ) για κάθε χρήση.

Αναπτύξτε τις AI δεξιότητες σας
Το σεμινάριο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της γνώσης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω:

 • Interactive Games: Διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων και κατανόησης της ύλης του προγράμματός.
 • Hands on Ασκήσεις: Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιοποιήσουν οι ίδιοι εργαλεία και τεχνικές ΤΝ σύμφωνα με
 • τις εξατομικευμένες ανάγκες τους.
 • Δημιουργία νέων ευκαιριών και προοπτικών: Ανακαλύψτε πώς μέσω των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης μπορείτε να αναδείξετε τη δουλειά σας και να δημιουργήσετε νέες προοπτικές και ευκαιρίες.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

1. Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

 • Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, πώς δημιουργήθηκε & πώς εξελίσσεται; Γιατί έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον; Ιστορική αναδρομή & σημεία σταθμοί.
 • Κατανοώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη. Βασικές έννοιες, ορολογία και τεχνικές αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

2. Βασικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης

 • LLMs, Machine Learning, Deep Learning, GenAI. Χαρακτηριστικά και διαφορές. Από την γενική Τεχνητή Νοημοσύνη και την Μηχανική μάθηση στην Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • ΑΙ productivity tools Δημοφιλή εργαλεία με άμεση και πρακτική χρήση (παραδείγματα) Βασικά πεδία εφαρμογών ανά επαγγελματική κατηγορία.
 • Χρήσεις εργαλείων ΑΙ στην καθημερινότητα. Παραδείγματα και πρακτικές.
 • Αξιοποίηση ΑΙ σε προσωπικό επίπεδο. Daily tasks & automations, Personal Branding.

Challenge / Group Discussion

 • Οι συμμετέχοντες καλούνται να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε μια επιχείρηση (συγκεκριμένο case study) να αξιοποιήσει προς όφελός την Τεχνητή Νοημοσύνη.

3. ChatGPT, αναζητήσεις και prompt engineering

 • Τι είναι και πως λειτουργεί το ChatGPT: Πως αναπτύχθηκε και από ποιους; Γιατί είναι τόσο δημοφιλές και που οφείλεται η επιτυχία του;
 • Πώς αλλάζει τα δεδομένα στην αναζήτηση και σε τί διαφέρει με όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα; Πώς το αξιοποιούν οι επιχειρήσεις (γενικά και ειδικά παραδείγματα) Σε ποιους άλλους τομείς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε;
 • Εναλλακτικά εργαλεία που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Παραδείγματα και συγκριτικές αναφορές σε πραγματικό χρόνο.
 • Τι είναι το prompt engineering και γιατί αποτελεί βασικό συστατικό ως προς την αποτελεσματικότητα των ερωτήσεων;
 • Βιβλιοθήκες εντολών ανά κατηγορία ενδιαφέροντος.
 • Πώς να ζητάμε απαντήσεις συνθέτοντας ερωτήσεις με τρόπο που μας εξυπηρετεί;
 • Πώς μπορούμε να παραμετροποιήσουμε το ChatGPT σύμφωνα με τα δικά μας μέτρα και ανάγκες;

Interactive Game

 • Οι συμμετέχοντες καλούνται ν απαντήσουν σε πραγματικό χρόνο σε Multiple Choice Quiz σχετικό με την ύλη του προγράμματος. Οι απαντήσεις αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα επεξηγηθούν αναλυτικά μετά την ολοκλήρωση του test από τον εισηγητή.

4. Χρηστικά εργαλεία και εφαρμογές AI (δημιουργίας, έμπνευσης και ανακάλυψης)

 • Δημοφιλή και λιγότερο δημοφιλή εργαλεία AI. (Free & Paid). Πως δημιουργούμε πρωτότυπες εικόνες/video/αρχεία ήχου ή μουσική με απλές εντολές και με χρήση εργαλείων AI.
 • Πως αξιοποιούμε το AI για να ανακαλύπτουμε νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την αγορά που μας ενδιαφέρει. (πχ ανάλυση αγοράς, ανταγωνισμού, δημιουργία business & marketing plan, SWOT Analysis PEST κ.α.
 • Ιδέες για νέα κανάλια διάθεσης, τρόπους προώθησης, προσέλκυσης νέων πελατών, αύξηση πωλήσεων κ.α.
 • Ιδέες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες με προοπτικές πωλήσεων, αλλά και νέες προοπτικές για τα υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες

5. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιχειρηματική λειτουργία

 • Πως να σκεφτόμαστε γύρω από το AI και πώς να προσεγγίζουμε στρατηγικά την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρηματική χρήση;
 • Ποια είναι τα τέσσερα προαπαιτούμενα στάδια για σωστή αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και πώς να τα εφαρμόσουμε στη δική μας εταιρία;
 • Πώς μπορεί να επιδρά θετικά στην ενδοεπιχειρησιακή καθημερινότητα βελτιώνοντας marketing, ροή εργασιών, διοικητικές και άλλες λειτουργίες

6. Παραδείγματα χρήσης LLM’s και Generative AI

 • Με ποιους τρόπους μπορούμε να διαμορφώνουμε ερωτήσεις και άλλα prompts για να λαμβάνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα;
 • Πως να αξιοποιιούμε τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε προσωπικό επίπεδο (personal branding creativity κ.α.)
 • Hands On παραδείγματα εστιασμένα στις ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα με αξιοποίηση των εργαλείων από τους ίδιους.

Conclusion / Group Discussion

 • Οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν απολογισμό -από κοινού με τον εισηγητή- πάνω στο σύνολο της ύλης του προγράμματος (fun time elements included)

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόποι Παρακολούθησης

 • Οnline: Η παρακολούθηση του προγράμματος μπορεί να γίνει πλήρως online σε πραγματικό χρόνο, έχοντας πρόσβαση στα μαθήματα και το περιεχόμενο του προγράμματος μέσω της εύχρηστης και σύγχρονης πλατφόρμας του IST College. 
 • Οn-Demand: Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης on-demand. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε πρόσβαση σε βιντεοσκοπημένα μαθήματα τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ή να ανατρέξετε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 • Mixed: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Key Highlights

 • Ευέλικτος Τρόπος Παρακολούθησης: Το σεμινάριο προσφέρει ευελιξία στην παρακολούθηση, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να το παρακολουθήσουν από τον χώρο τους και σύμφωνα με το προσωπικό τους πρόγραμμα.
 • Πρόσβαση στη Δυναμική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του IST: Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε μια πλατφόρμα που παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις, πηγές και εργαλεία για εμβάθυνση στο θέμα.
 • Διδασκαλία βασισμένη στη Διαδραστική Προσέγγιση: Το σεμινάριο εστιάζει στην ενεργό συμμετοχή και τη διαδραστικότητα, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να ενεργοποιήσουν την κριτική σκέψη, να ανταλλάξουν απόψεις καθώς και να εμπλακούν οι ίδιοι στην διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου που τους αφορά.
 • Υποστηρικτικές Σημειώσεις: Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και άλλες χρηστικές σημειώσεις για τα οποία και θα έχουν γίνει αναφορές.
 • Εξατομικευμένος Εντοπισμός Αναγκών: Ο εισηγητής του προγράμματος θα βοηθήσει οι συμμετέχοντες να εντοπίσουν τρόπους αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και να διαμορφώσουν μια εξατομικευμένη προσέγγιση.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.