Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ARKIAS ACADEMY
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Εισηγητής είναι ο κος Κραββαρίτης Γιώργος (Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. , MSc Εnergy Administration & Environmental Protection Ε.Μ.Π. - Harvard verified course on "Energy within Environmental Constrains", Executive MBA) με δωδεκαετή πείρα στον τομέα των φωτοβολταϊκών και συμμετοχή σε μεγάλα κατασκευαστικά εγχώρια και διεθνή ενεργειακά projects, σε Ελλάδα,Β.Ευρώπη,Μ.Ανατολή κτλ, ως εργολάβος και μελετητής μέσω των εταιρειών του.Διαθέτει επίσης μεγάλη διδακτική εμπειρία συνεργάτης της ινστιτούτων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών κέντρων σε θέματα ενέργειας τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επενδυτές/τραπεζικούς οργανισμούς, τεχνικούς διευθυντές, επαγγελματίες μηχανικούς, αλλά και φοιτητές μηχανικούς που θέλουν να ασχοληθούν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην "Εξοικονόμησης Κόστους μέσω Εγκατάστασης Κτιριακών Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Νet-Metering)".

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η Ολιστικη Προσέγγιση, Μελέτη και Ανάλυση της "Εξοικονόμησης Κόστους μέσω Εγκατάστασης Κτιριακών Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Νet-Metering)".

Περιγραφή σεμιναρίου

Παρουσίαση Συστημάτων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη Χρήση Φωτοβολταϊκών.
Τεχνικές εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους με χρήση Ηλιακής ενέργειας κτιριακών Συστημάτων σε Ελλάδα- Ευρώπη.
Στάδια αδειοδότησης και υλοποίησης έργων ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) με χρήση Φωτοβολταϊκών
Τεχνική και Χρηματοοικονομική της αξιολόγηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας με Χρήση Φωτοβολταϊκών

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Εισαγωγή
2. Παρουσίαση Συστημάτων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας
3. Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη Χρήση Φωτοβολταϊκών.
4. Τάσεις εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση Ηλιακής ενέργειας σε Ελλάδα- Ευρώπη
5. Τάσεις της αγοράς στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία
6. Αποκέντρωση στην παραγωγή ενέργειας μέσω Φωτοβολταϊκών συστημάτων
7. Διαδικασίες μελέτης-χωροθέτησης-ορθής κοστολόγησης-προσφοράς
8. Διαδικασίες αδειοδότησης Φωτοβολταϊκών συστημάτων Νet-Metering
9. Eικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός (Virtual Net Metering) - Βασικά Χαρακτηριστικά
10. Οφέλη και πλεονεκτήματα εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση Φωτοβολταϊκών
συστημάτων
11. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτοβολταϊκών πλαισίων (Panels)
12. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέων (Inverters)
13. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Στηρικτικου Συστήματος, Καλωδίων, Γειώσεων και λοιπού εξοπλισμού
14. Κρίσιμα σημεία προσοχής έργων (έδραση-πάκτωση-μόνωση-ανεμοπίεση-στατική αντοχή κτλ)
15. Παράδοση - Παραλαβή μετά την Εγκατάσταση
16. Έλεγχος λειτουργίας – συντήρηση – παρακολουθηση έργου
17. Αξιολόγηση και σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών συστημάτων εξοικονόμησης
18. Τεχνικές Συμβασεις- Χρηματοδότηση - Ασφάλιση Έργου
19. Χρηματορροές- Οικονομική Αξιολόγηση έργου εξοικονόμησης με χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 5 ώρες 

Με την λήξη του σεμιναρίου αποστέλλεται πλήρες εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις (100σελίδες) με real-case study καθώς και υπογεγραμμένη βεβαίωσηπαρακολούθησης.

Δύναται να παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας σε τρέχοντα έργα.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

  • Δια ζώσης σε αίθουσα διδασκαλίας χωρητικότητας 40 ατόμων (20 ατόμων με covid restrictions)
  • Διαδικτυακά μέσω ιδιόκτητης πλατφόρμας μας e-class

Κόστος Συμμετοχής

Τιμή εγγραφής ανά άτομο: 100 ευρώ / εκπαιδευόμενο
Τιμή εγγραφής 2 ατόμων: 90ευρώ / εκπαιδευόμενο
Τιμή εγγραφής για Φοιτητές: 80 ευρώ / εκπαιδευόμενο

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.