Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Χρήστος Γράβαλος, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Π.Κ. - ΜSc in Engineering Management

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργαζόμενους και στελέχη που απασχολούνται σε λατομικές εξορύξεις οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν ή μόλις έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητα τους στον τομέα της λατομικής, σε φοιτητές και αποφοίτους μηχανικών ορυκτών πόρων & μεταλλειολόγους μηχανικούς.

Σκοπός

Λόγοι διενέργειας του σεμιναρίου.

 • Κατανόηση των σημαντικότερων θεμάτων που αφορούν την υγεία & ασφάλεια
 • Βασικές οδηγίες για τήρηση των απαραίτητων εγγράφων του λατομείου
 • Τυποποίηση της επίβλεψης του λατομικού έργου με γνώμονα την ασφάλεια
 • Εκμάθηση τεχνικών που αφορούν την εξόρυξη με στόχο την παραγωγικότητα
 • Επιμόρφωση μέσω των γενικών & ειδικών οδηγιών προς εργαζόμενους

Σκοπός του σεμιναρίου είναι επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες ασφαλούς εξόρυξης, φόρτωσης & μεταφοράς εντός λατομικών χώρων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Γενική Κατηγορία – Θεματικό Πεδίο/Ενότητα

Υγεία & ασφάλεια σε λατομεία μαρμάρου

Επιμέρους ενότητες:

 • Γενική περιγραφή του κύκλου εργασιών εξόρυξης
 • Συνοπτική αναφορά των μεθόδων εξόρυξης (επιφανειακή - υπόγεια)
 • Γενικές οδηγίες ασφαλούς εργασίας σε λατομικές εξορύξεις
 • Ειδικές οδηγίες ανά ειδικότητα & θέση εργασίας
 • Χειριστές συρματοκοπής
 • Χειριστές διατρητικών Μ.Ε.
 • Χειριστές χωματουργικών Μ.Ε. (φορτωτές, εκσκαφείς, φορτηγά)
 • Χειριστές αλυσοπρίονων
 • Στατιστικά ατυχημάτων από επιθεωρήσεις μεταλλείων
 • Τρόποι μείωσης της επικινδυνότητας
 • Συνοπτικός οδηγός τήρησης των εγγράφων του λατομείου
 • Συμπεράσματα

Σε ποιες παραμέτρους θα δοθεί έμφαση και γιατί ;
Έμφαση στην ασφάλεια & στην παραγωγικότητα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λατομικών & Μεταλλευτικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.), την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και τεχνικής μελέτης για εκμεταλλεύσεις λατομείων μαρμάρου.

Διότι, ο πραγματικός στόχος των μηχανικών, στελεχών & εργαζόμενων είναι η ασφάλεια του έργου, του προσωπικού & των μηχανημάτων εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα.

Πληροφορίες συμμετοχής

Με ποια μέθοδο θα προσεγγιστεί το θέμα;
Εισήγηση μέσω παρουσιάσεων θεμάτων γενική περιγραφής & επιμέρους ενοτήτων. Παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης: φωτογραφίες και βίντεο από την εξορυκτική διαδικασία σε λατομεία - έμφαση σε καλές / κακές πρακτικές(Q&A).

Ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες - απαντήσεις σύμφωνα με την εμπειρία & την επιστήμη.

Στην τιμή περιλαμβάνεται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS (TUV NORD).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, με υλικό στην ελληνική.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.