Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Δρ. Νικόλαος Παπάζογλου, Ανδρέας Δρίβας

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο την κατάρτιση των συμμετεχόντων στον τρόπο που η Επιχειρηματική Ηθική εφαρμόζεται στην πράξη. Παρουσιάζονται αναλυτικά τι είναι οι εταιρικές αρχές και αξίες, ο εταιρικός κώδικας Ηθικής και δεοντολογίας και κυρίως ο τρόπος που αυτά εφαρμόζονται στην πράξη και καθοδηγούν κάθε εταιρική λειτουργία. Ακόμη με ποιο τρόπο οι αρχές και αξίες χαρακτηρίζουν τις καθημερινές επιχειρηματικές πράξεις; Ποιοι είναι αρμόδιοι να τις διατυπώσουν και με ποιές μεθόδους; Πως εξελίσσονται αυτές οι αρχές και αξίες στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι που μεταβάλλεται ταχύτατα, με νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις; Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα όπως: Ποια πρέπει να είναι η σχέση πελάτη – επιχείρησης; Πως πρέπει να συμπεριφέρεται η επιχείρηση προς τους μετόχους; Προς τους εργαζόμενους / συνεργάτες; Γενικότερα προς το περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το κοινωνικό;

Βασικές ενότητες
  1. Εισαγωγή, από τη Φιλοσοφία στην Ηθική και την Επιχειρηματική Ηθική
  2. Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
  3. Η εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ηθικής ως προς την Αγορά και τον Πελάτη
  4. Το Ανθρώπινο Δυναμικό και οι δυνατότητες της Επιχειρηματικής Ηθικής
  5. Περιβαλλοντική πολιτική και Επιχειρηματική Ηθική
  6. Πως δημιουργείται ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιχείρησης
  7. Πως καθορίζεται η επιχειρηματική απόφαση από τον εταιρικό Κώδικα Ηθικής
  8. Η προβολή εταιρικών αρχών και αξιών, μέσω Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  9. Πρακτική εφαρμογή των προηγουμένων και υποδειγματικά παραδείγματα
  10. Επίλογος
Διδακτική μεθοδολογία: Μελέτη περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές εργασίες

Πληροφορίες συμμετοχής

Το σεμινάριο διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

2ήμερο – Συνολικής Διάρκειας 08 ωρών

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.