Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Δρ. Νικόλαος Παπάζογλου, Ανδρέας Δρίβας

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο την κατάρτιση των συμμετεχόντων στον τρόπο που η Επιχειρηματική Ηθική εφαρμόζεται στην πράξη. Παρουσιάζονται αναλυτικά τι είναι οι εταιρικές αρχές και αξίες, ο εταιρικός κώδικας Ηθικής και δεοντολογίας και κυρίως ο τρόπος που αυτά εφαρμόζονται στην πράξη και καθοδηγούν κάθε εταιρική λειτουργία. Ακόμη με ποιο τρόπο οι αρχές και αξίες χαρακτηρίζουν τις καθημερινές επιχειρηματικές πράξεις; Ποιοι είναι αρμόδιοι να τις διατυπώσουν και με ποιές μεθόδους; Πως εξελίσσονται αυτές οι αρχές και αξίες στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι που μεταβάλλεται ταχύτατα, με νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις; Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα όπως: Ποια πρέπει να είναι η σχέση πελάτη – επιχείρησης; Πως πρέπει να συμπεριφέρεται η επιχείρηση προς τους μετόχους; Προς τους εργαζόμενους / συνεργάτες; Γενικότερα προς το περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το κοινωνικό;

Βασικές ενότητες

  1. Εισαγωγή, από τη Φιλοσοφία στην Ηθική και την Επιχειρηματική Ηθική
  2. Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
  3. Η εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ηθικής ως προς την Αγορά και τον Πελάτη
  4. Το Ανθρώπινο Δυναμικό και οι δυνατότητες της Επιχειρηματικής Ηθικής
  5. Περιβαλλοντική πολιτική και Επιχειρηματική Ηθική
  6. Πως δημιουργείται ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιχείρησης
  7. Πως καθορίζεται η επιχειρηματική απόφαση από τον εταιρικό Κώδικα Ηθικής
  8. Η προβολή εταιρικών αρχών και αξιών, μέσω Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  9. Πρακτική εφαρμογή των προηγουμένων και υποδειγματικά παραδείγματα
  10. Επίλογος

Διδακτική μεθοδολογία: Μελέτη περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές εργασίες

Πληροφορίες συμμετοχής

Το σεμινάριο διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

2ήμερο – Συνολικής Διάρκειας 8 ωρών

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.