Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 14001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
18/12/2023 έως 19/12/2023
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 19/12/2023

Εισηγητής

Παναγιώτης Αχλάδας
Γιάννης Καζάκος
Παύλος Ζερβογιάννης
Γιώργος Σφέτσος

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτό το σεμινάριο είναι απαραίτητο για εκείνους που αναλαμβάνουν εσωτερικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις ή που θα πρέπει να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να εφαρμόζουν προγράμματα εσωτερικών επιθεωρήσεων. Το σεμινάριο είναι επίσης χρήσιμο για τους επικεφαλής ομάδων και τους προϊσταμένους ΣΠΔ, οι οποίοι προσπαθούν να διευρύνουν την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά θέματα προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική συμβολή τους στην επιτυχία της επιχείρησης. Το σεμινάριο δεν απαιτεί προηγούμενο εμπειρία στις επιθεωρήσεις ή στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Σκοπός

  • Να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να αξιολογούν περιβαλλοντικές εσωτερικές επιθεωρήσεις καθώς και να συντάσσουν τις αναφορές με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
  • Να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και το ρόλο του εσωτερικού επιθεωρητή στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος.

Περιγραφή σεμιναρίου

CQI & IRCA Certified Course No. 17947 –provided by IQMS an SAI GLOBAL Company

Το διαδραστικό αυτό διήμερο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για εκείνους, που χρειάζεται να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν αναγνωρισμένες τεχνικές και αρχές για την αποτελεσματική επιθεώρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το σεμινάριο αυτό είναι εγκεκριμένο από από τον International Register of Certificated Auditors (IRCA,)
Ο επιθεωρητής για το ISO 14001:2015, χρειάζεται να εκπαιδευθεί όχι μόνο για την επιθεώρηση των διαδικασιών αλλά και για την επιθεώρηση των διεργασιών με έμφαση στην προσέγγιση διακινδύνευσης
Ένα καλό σύστημα εσωτερικής επιθεώρησης εξασφαλίζει με αποτελεσματικό τρόπο ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) συνεχίζει να ανταποκρίνεται στους στόχους του, εντοπίζει και επιθεωρεί τους κινδύνους και εντοπίζει ευκαιρίες βελτίωσης. Οι εσωτερικοί επιθεωρητές πρέπει να κατανοούν τον ρόλο και τις ευθύνες τους και να είναι ικανοποιητικά επαρκείς για την αποτελεσματική αξιολόγηση του ΣΠΔ, προκειμένου ο οργανισμός να επωφεληθεί πλήρως από το ΣΠΔ και να έχει την πεποίθηση ότι επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Αυτό ,το εγκεκριμένο από τον IRCA, σεμινάριο βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να εστιάσουν στις πιο σημαντικές ιδιότητες ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και να κατανοήσουν το ρόλο του επιθεωρητή στην ανάπτυξή του και στη συνεχή βελτίωση του. Τους εισάγει σε περιβαλλοντικά θέματα των επιχειρήσεων και σε σχετικά θέματα συμμόρφωσης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Βασικές περιβαλλοντικές έννοιες και προσέγγιση διακινδύνευσης
• Δομή και αρχές ΣΠΔ
• Κύκλος Βελτίωσης (Plan-Do-Check-Act) και άλλες βασικές αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Απαιτήσεις ISO 14001:2015
• Προσέγγιση διακινδύνευσης
• Ρόλοι και ευθύνες επιθεωρητών
• Τύποι περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
• Αποτελεσματικές τεχνικές και ορθές πρακτικές επιθεώρησης
• Αναφορά έγκυρων ευρημάτων και διαχείριση διορθωτικών ενεργειών

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σεμινάριο αυτό , συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων , αποκτούν πιστοποιητικό εγκεκριμένο από τον CQI/IRCA. (2337).

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Πιστοποιητικό IRCA/CQI)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.