Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχείριση Υδατικών Πόρων & Υγρών Αποβλήτων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
25/06/2024 έως 27/06/2024
16 ώρες
16 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 27/06/2024

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτό το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση όλων των σημαντικών πτυχών της επεξεργασίας, διαχείρισης και ανακύκλωσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων, για όσους ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη λειτουργία οποιουσδήποτε ΜΕΥΑ. Περιλαμβάνει επόπτες, μηχανικούς, χειριστές εγκαταστάσεων ΜΕΥΑ και προσωπικό για θέματα περιβάλλοντος. Επιπλέον, το μάθημα είναι επίσης κατάλληλο για επικεφαλής εργοστασίων, λειτουργίες, επιθεώρηση, μηχανικούς συντήρησης και σχεδιασμού, επιβλέποντες λειτουργίας και άλλο τεχνικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και εργαστηρίων.

Σκοπός

Αυτό το μάθημα θα καλύψει όλες τις πτυχές της διαδικασίας επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων (μονάδες επεξεργασία υγρών αποβλήτων – ΜΕΥΑ), καθώς και βασικά θέματα σχεδιασμού, λειτουργίας και τη συντήρησης των σύγχρονων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων και όλες τις πτυχές της προστασίας του περιβάλλοντος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι συμμετέχοντες εκτός από τις τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσουν, θα πάρουν και γενικές γνώσεις πάνω στο ευρύτερο θέμα τις διαχείρισης των υδατικών πόρων και το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομικό πλαίσιο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

 •  Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την επεξεργασίας, διαχείρισης και ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων
 •  Να μάθουν το γενικό Ευρωπαϊκό και Ελληνικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και την προστασία των αποδεκτών
 •  Να συζητήσουν τα χαρακτηριστικά των λυμάτων και τους ορισμούς των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών
 •  Να αναγνωρίσουν τη βασική χημεία νερού και αποβλήτων, καθώς και τις παραμέτρους λυμάτων για παρακολούθηση και τη σημασία τους
 •  Να παρουσιαστεί η βασική θεωρία και επιλογή του σχεδιασμού της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων καθώς και τους στόχους, τις μεθόδους και την εφαρμογή της επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων
 •  Να ταξινομήσουν και να μάθουν την εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όπως καθίζηση, φυσική και χημική επεξεργασία
 •  Να αναγνωρίσουν τις βιολογικές επεξεργασίες και τις εγκαταστάσεις για φυσική και χημική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων
 •  Να μάθουν τα βασικά για την ανακύκλωση λυμάτων, μικροδιήθηση, διαχωρισμό μεμβρανών και σχεδιασμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λάσπης
 •  Να μάθουν τις παραμέτρους για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων στη λειτουργία των ΜΕΥΑ

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ευρωπαϊκό και Ελληνικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και την προστασία των αποδεκτών
 • Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων
 • Βασική χημεία υγρών αποβλήτων, ορισμοί και έννοιες των διαφόρων παραμέτρων
 • Εισαγωγή στα στάδια επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 • Στάδια επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (καθίζηση, φυσική και χημική επεξεργασία, βιολογική επεξεργασία, δευτερογενής καθίζηση, απολύμανση, τριτογενής επεξεργασία)
 • Παρακολούθηση ΜΕΥΑ και αντιμετώπιση προβλημάτων

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.