Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Lean, Agile and Resilient (LAR) Procurement Λιτές, Ευέλικτες και Ανθεκτικές Προμήθειες σε καταστάσεις Kρίσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
08/04/2024 έως 09/04/2024
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 09/04/2024

Εισηγητής

Κώστας Θεοφανίδης

Διευθυντικό στέλεχος σε Πολυεθνικές στις Πωλήσεις, Logistics, Engineering και ιδρυτής startups

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε στελέχη που βρίσκονται τόσο στον πυρήνα της Διεύθυνσης Προμηθειών αλλά και στα όμορες διευθύνσεις (Οικονομική, Διοικητική, Τεχνική, Παραγωγής, Εφοδιαστικής Αλυσίδας) που εμπλέκονται στις προμήθειες
  • Στο management εταιρειών που συμμετέχει η εγκρίνει αποφάσεις σχετικές με προμήθειες

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη των Προμηθειών να οργανώσουν τον τρόπο εργασίας τους σύμφωνα με τη νέα κανονικότητα των αλλεπαλλήλων κρίσεων. Είναι πλέον απαίτηση οι Επιχειρήσεις να λειτουργούν λιτά (LEAN), με δομημένη Ευελιξία (AGILITY) και οργανωμένη ανθεκτικότητα (RESILIENCE). Τα Τμήματα Προμηθειών πρέπει να ανασχεδιάσουν διαδικασίες, επιλογή προμηθευτών, παραγγελίες, όρους συμβάσεων με στόχο τις LAR Προμήθειες. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η επιχείρηση από τους κινδύνους διακοπής ή καθυστέρησης στη ροή πρώτων υλών, πτώσης η εκτίναξης της ζήτησης τελικών προιόντων, κατάρρευσης προμηθευτών, εισόδου επαναστατικών προιόντων, κλπ

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές έννοιες:

  • Των κινδύνων από τις αλλαγές του περιβάλλοντος λόγω οικονομικών κρίσεων, γεωπολιτικών εξελίξεων, πανδημιών, τεχνολογικών ανακαλύψεων, ανταγωνισμού, κλπ
  • Των κλασικών μεθόδων και τεχνικών Προμηθειών
  • Πρακτικών μεθόδων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες κρίσεων, ώστε να επιτευχθεί λιτή (LEAN), Ευέλικτη (ΑGILE) και Ανθεκτική (RESILIENT) οργάνωση των προμηθειών

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματολογία εκπαίδευσης

Α. Lean, Agile, ResilientΟργάνωση Προμηθειών

Α1. Η Δομή και ο Ρόλος της Διεύθυνσης Προμηθειών
Ο Σκοπός και οι βασικοί Στόχοι

Α2. Προδιαγραφές
Ελάχιστες προδιαγραφές, επιθυμητές προδιαγραφές, Τεύχος προδιαγραφών
Κίνδυνοι από υπερβολικά λίγες ή υπερβολικά πολλές προδιαγραφές
Value Engineering

Α3. Αγοραστικές συνήθειες
To φτηνότερο
Expensive brand
TCO
Value for money
Πως επηρεάζεται η στρατηγική προμηθειών σας;

Α4. Ο ρόλος των buyers
Πως ορίζεται ο Ρόλος (Στόχοι, Καθήκοντα, Εξουσιοδοτήσεις, Θέση, Σχέσεις με περιβάλλοντα)
Συνέργειες με άλλους buyers
Συνέργειες μεταξύ παραγωγών η προμηθευτών
Τι πρέπει να γνωρίζουν για το sustainable purchasing
Ποιες είναι οι Στρατηγικές Προμήθειες για την εταιρεία σας;

Α5. Διαγωνισμοί
Καθορισμός της στρατηγικής
RFQ, τεχνικός φάκελος, οικονομική προσφορά
Κριτήρια αξιολόγησης, συντελεστές βαρύτητας
Συμφέρουσα ή οικονομικότερη προσφορά
Ένας ή περισσότεροι προμηθευτές, Βέλτιστη Διάρκεια Σύμβασης
Hard και Soft savings
Όρια εξουσιοδοτήσεων / εγκρίσεων
Bασικοί όροι προκήρυξης Διαγωνισμού
Διαχείριση Κινδύνων (Supply Risk Management)

Α6. Οι προμήθειες ως project
Business case, objectives, WBS, milestones, organization, stakeholders, communication
Διάγραμμα Gantt
Βελτιστοποίηση του business case
Performance vs Acceptance
Ρόλοι και αρμοδιότητες (διάγραμμα RACI)

Β. Αξιολόγηση & επιλογή προμηθευτών με κριτήρια LEANκαι AGILE

Β1. Επιλογή προμηθευτή
Έρευνα αγοράς
Πηγές εξεύρεσης προμηθευτών

Β2. Αξιολόγηση προμηθευτή πριν την επιλογή
RFI
Κριτήρια αξιολόγησης
Βαρύτητες κριτηρίων
Βαθμολογία αξιολόγησης

Β3. Αξιολόγηση προμηθευτών κατά την εκτέλεση του έργου

Β4. Αξιολόγηση προμηθευτή μετά την υλοποίηση του έργου

C. LEAN, AGILE, RESILIENTΔιαδικασίες προμηθειών

C1. Διαπραγματεύσεις
Αρχές διαπραγμάτευσης για εξασφάλιση LEAN, AGILE RESILIENT συνεργασίας
Μaximize win – win instead win – lose approach
Προετοιμάζοντας την διαπραγμάτευση και την Στρατηγική διαπραγμάτευσης

C2. Βασικές Οικονομικές γνώσεις για στελέχη προμηθειών
Total cost of ownership / Life cycle cost
NPV (Net present value)
Switch procurement minds from minimizing initial cost to maximizing life-cycle value

C3. Βέλτιστο μέγεθος παραγγελίας
Ευαισθησία τιμής σε σχέση με ποσότητα
Ομαδοποίηση αναγκών
Βελτιστοποίηση συνάρτησης συνολικού κόστους
Frame Agreements – Call offs

C4. Συνεργασία με άλλα τμήματα
Αναγνώριση και χειρισμός των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders)
Η Διεύθυνση Logistics και οι συνήθεις συγκρούσεις
Η Οικονομική Διεύθυνση και οι συνήθεις απαιτήσεις της
Η Διεύθυνση Πωλήσεων και οι συνήθεις παρεμβάσεις της
Η Κοινότητα των Χρηστών, οι συνήθεις άγνωστοι
Ιnhouse vs Outsourcing
Συμφωνία ρόλων και υπευθυνοτήτων (RACI Analysis)
Συμμετοχή όλων στο project team

D. Διαχείριση συμβάσεων για εξασφάλιση RESILIENCE
Εντοπισμός κρίσιμων σημείων σε μια σύμβαση
Ο τρόπος διαχείρισης των claims (ποινικές ρήτρες)
​​​​​​​Ο τρόπος διαχείρισης συμβάσεων έργου.

D1. Διαχείριση συμβάσεων
Συμβάσεις, Βασικοί όροι, Προβλέψεις What ifs, διαχείριση κινδύνων
Long term supply partnerships
Τα εμπόδια στο κτίσιμο εμπιστοσύνης
SLAs, Performance scorecards, Performance based bonus
Eγγυήσεις – Ρήτρες

D2. Διαχείριση προμηθευτών
Ενημέρωση πριν και μετά το διαγωνισμό
Κατάσταση εγκεκριμένων προμηθευτών
Αξιολόγηση Προμηθευτών από Εταιρεία
Συστήματα Κινητροδότησης και win-win καινοτομιών

D3. Ηθικός κώδικας προμηθειών
Kαταστάσεις συγκρουόμενων συμφερόντων και διαχείριση τους
Επικοινωνία – Διαφάνεια - Συμπεριφορές

D4. Ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις με θέματα :
- Ιδέες για απλοποίηση διαδικασιών προμηθειών - Πως θα αυξηθεί η αξιοπιστία - Επίτευξη savings της Διεύθυνσης Προμηθειών

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.