Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

MS EXCEL ADVANCED

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
19/03/2024
12 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
15/04/2024
12 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
20/05/2024
12 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εξοικειωμένους χρήστες που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους για αποτελεσματικότερη χρήση της εφαρμογής.

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας και χρήσης των λογιστικών φύλλων. Θα μάθουν επίσης να πραγματοποιούν σύνθετες πράξεις, καθώς και να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες από τα δεδομένα των φύλλων.

Περιγραφή σεμιναρίου

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
•Ταξινόμηση λίστας δεδομένων
•Σύνθετα κριτήρια ταξινόμησης

ΦΙΛΤΡΑ
•Δημιουργία Απλών και Σύνθετων Φίλτρων

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
•Σύνδεση μεταξύ διαφορετικών φύλλων εργασίας ή διαφορετικών βιβλίων εργασίας.
•Σύνδεση με αρχεία κειμένου
•Σύνδεση με αρχεία Access
•Εισαγωγή τύπων με αναφορές σε κελιά μεταξύ διαφορετικών φύλλων εργασίας.

ΠΡΟΤΥΠΑ
•Αποθήκευση βιβλίου ως Προτύπου
•Χρήση υπάρχοντος Προτύπου
•Διαχείριση των Προτύπων

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
•Συναρτήσεις Ημερομηνίας και Ώρας (TODAY, NOW, DATE, YEAR, MONTH)
•Μαθηματικές συναρτήσεις (SUMIF, ROUND)
•Στατιστικές συναρτήσεις (COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF)
•Συναρτήσεις κειμένου (PROPER, UPPER, LOWER, CONCATENATE, REPT, LEFT, RIGHT)
•Συναρτήσεις Αναζήτησης και Αναφοράς (VLOOKUP, HLOOKUP)
•Συναρτήσεις Βάσης δεδομένων (DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT)
•Οικονομικές συναρτήσεις (PMT, FV, RATE, NPV)
•Λογικές συναρτήσεις (IF, OR, AND)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
•Δημιουργία και Διαχείριση Μερικών Αθροισμάτων (SUBTOTALS)
•Επικύρωση δεδομένων (Data Validation)
•Πίνακας δεδομένων με μια και δύο μεταβλητές
•Κατάργηση διπλότυπων
•Αναζήτηση στόχου
•Εισαγωγή και Διαχείριση Σεναρίων – Σύνοψη σεναρίων
•Συνολική εικόνα (Consolidate)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
•Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα βάσει λίστας δεδομένων
•Διαχείριση Συγκεντρωτικού πίνακα
•Δημιουργία Συγκεντρωτικού γραφήματος

ΕΛΕΓΧΟΣ
•Εμφάνιση των τύπων στα κελιά
•Ανίχνευση προηγούμενων κελιών βάσει ενός τύπου
•Ανίχνευση εξαρτημένων κελιών βάσει ενός τύπου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•Προστασία φύλλου εργασίας και κλείδωμα περιοχής κελιών
•Προστασία Βιβλίου εργασίας

ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
•Καταγραφή απλής μακροεντολής
•Εκτέλεση μακροεντολής
•Διαχείριση των μακροεντολών
•Αντιστοίχιση μακροεντολής σε προσαρμοσμένο κουμπί

Πληροφορίες συμμετοχής

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ

• E-learning μεθοδολογία, με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
 Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
• 24 ώρες το 24ωρο πρόσβαση, μελετάτε τις ώρες που σας εξυπηρετεί
• Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα, τις σημειώσεις του μαθήματος και τις αντίστοιχες εξετάσεις.
• Οι εκπαιδευόμενοι με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος μελετούν την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχουν στις εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωσή τους για την επίδοσή τους.
• Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
• Βεβαίωση σπουδών ΚΔΒΜ ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ.αδείας 2100661)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.