Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

MS Project Advanced

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Κατερίνα Θεοφανίδου

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα του σεμιναρίου
Εισαγωγή στο MS Project – Βασική ορολογία Project Management

 • Προδιαγραφές έργου – Χρόνος – Κόστος
 • Το αντικείμενο του έργου (S.M.A.R.T.)
 • Από τι κρίνεται η επιτυχία ενός έργου
 • Σχέσεις με ενδιαφερόμενα μέρη

Χρονικός προγραμματισμός έργων

 • Gantt chart, δραστηριότητες, ενέργειες, ορόσημα
 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων
 • Προγραμματισμός έργου βάσει έναρξης ή βάσει λήξης;
 • Work Breakdown Structure (WBS)
 • Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής – CPM
 • Τρόποι μείωσης της διάρκειας του έργου

Διαχείριση πόρων

 • Κατηγορίες πόρων
 • Διαχείριση ημερολογίων και ωραρίων προσωπικού
 • Διαχείριση και βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
 • Resource Plan
 • Over-allocation ανθρώπινων και υλικών πόρων
 • Προϋπολογισμός έργου – Cost Plan
 • Παρακολούθηση κόστους

Περισσότερα για το MS Project

 • Άλλοι τρόποι παρουσίασης – Views
 • Παρακολούθηση planned – revised – actual
 • Σημείο Αναφοράς (Baseline)
 • Αναφορές προόδου έργου
 • Αναφορές στη Διοίκηση
 • Απεικόνιση πραγματικού έργου στο MS Project
 • Ασκήσεις 

Πληροφορίες συμμετοχής

 Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα λάβουν το κάτωθι υλικό:

 • Ασκήσεις και case studies
 • Παραδείγματα ηλεκτρονικών αρχείων MS Project έτοιμα προς χρήση
 • Τυποποιημένα έγγραφα (project management templates) έτοιμα προς χρήση
 • Μπλοκ σημειώσεων και στυλό
 • Ελληνικό ή αγγλικό βιβλίο MS Project (προαιρετικά – με χρέωση)
 • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.