Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Βασικές Αρχές Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας- Από τη Θεωρία στην Πράξη

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Ρηνούλα Μοριανού, Μαρία Στυλιανουδάκη

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους διαχείρισης ποιότητας φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα Υγείας.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κύριων δραστηριοτήτων της δομής (γραφείο/ τμήμα ποιότητας) που έχει την ευθύνη εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ανάλυση θεμάτων που άπτονται των δραστηριοτήτων τυποποίησης, έγκρισης και αναθεώρησης των εγγράφων του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας και διασφάλισης επικοινωνίας μεταξύ του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Καθορισμός και εφαρμογή διεργασιών εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων. Θέσπιση και παρακολούθηση δεικτών και στόχων βελτίωσης. Τήρηση στατιστικών δεδομένων και παρακολούθηση επίδοσης οργανισμού. Πολιτική και κανόνες που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων σε συνεργασία με Ιατρική, Νοσηλευτική και Τεχνική Υπηρεσία.

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση των κινδύνων που διέπουν τη λειτουργία του οργανισμού με έμφαση στις κλινικές διεργασίες και διενέργεια δραστηριοτήτων ανασκόπησης αυτών. 

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.