Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

MS Project Basics

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
28/02/2023
18:00 - 21:00

Εισηγητής

Κατερίνα Θεοφανίδου

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα του σεμιναρίου
Εισαγωγή στο MS Project

 • Περιγραφή του MS Project
 • Πώς αξιοποιείται στη Διοίκηση Έργων

Βασική ορολογία Project Management

 • Προδιαγραφές έργου – Χρόνος – Κόστος
 • Το αντικείμενο του έργου (S.M.A.R.T.)

Χρονικός προγραμματισμός έργων

 • Gantt chart
 • Δραστηριότητες, Ενέργειες
 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων
 • Ορόσημα
 • Προγραμματισμός έργου βάσει έναρξης ή βάσει λήξης;
 • Work Breakdown Structure (WBS)
 • Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής – CPM

Διαχείριση πόρων

 • Κατηγορίες πόρων
 • Διαχείριση ημερολογίων και ωραρίων προσωπικού
 • Διαχείριση και βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
 • Resource Plan
 • Over-allocation ανθρώπινων και υλικών πόρων
 • Προϋπολογισμός έργου – Cost Plan
 • Παρακολούθηση κόστους

Περισσότερα για το MS Project

 • Άλλοι τρόποι παρουσίασης – Views
 • Παρακολούθηση planned – revised – actual
 • Απεικόνιση πραγματικού έργου στο MS Project
 • Ασκήσεις

Πληροφορίες συμμετοχής

 Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα λάβουν το κάτωθι υλικό:

 • Ασκήσεις και case studies
 • Παραδείγματα ηλεκτρονικών αρχείων MS Project έτοιμα προς χρήση
 • Τυποποιημένα έγγραφα (project management templates) έτοιμα προς χρήση
 • Μπλοκ σημειώσεων και στυλό
 • Ελληνικό ή αγγλικό βιβλίο MS Project (προαιρετικά – με χρέωση)
 • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.