Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
20/10/2023
09:00 - 15:00

Εισηγητής

Μαρία Πιτσίκα

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που διοικούν προσωπικό εργαζόμενο σε τηλεργασία και σε στελέχη που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Περιγραφή σεμιναρίου

To μονοήμερο αυτό εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά στελέχη επιχειρήσεων που διοικούν προσωπικό και εργαζομένους σε τηλεργασία και σε στελέχη που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Το σεμινάριο βασίζεται στις απαιτήσεις των «Αn employers’ guide on working from home in response to the outbreak of COVID 19» ILO 2020,
«IOE Guidance on teleworking in the times of Covid-19»  April 2020,
ISO PAS 45005/2020 «Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic».

Έχει σχεδιαστεί και έχει ως στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται εξ αποστάσεως.

Περιεχόμενα:

  • Τηλεργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά ;
  • Νομοθετικό πλαίσιο για την τηλεργασία στην Ελλάδα
  • Γνώσεις και δεξιότητες προσωπικού σε τηλεργασία
  • Παρακολούθηση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας προσωπικού
  • Απαραίτητος εξοπλισμός και λογισμικό
  • Ασφάλεια δεδομένων
  • Διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.