Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εφαρμογή του νέου Κανονισμού Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και (EU) 2017/746 In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Ταρσή Γιαννούλη, Γεώργιος Μελαχροινός

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους διαχείρισης ποιότητας και στελέχη εταιρειών παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σε κάθε επαγγελματία του χώρου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των βασικών αρχών του νέου Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, με έμφαση στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις που εισάγει η εφαρμογή του για τους εισαγωγείς και τους διανομείς των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών αρχών του Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR 2017/745) και των κρίσιμων σημείων διαφοροποίησης από την MDD 93/42/EEC). Θα παρουσιαστούν οι νέες έννοιες και οι ορισμοί του Κανονισμού, οι νέοι Οικονομικοί Φορείς, οι νέες ομάδες προϊόντων χωρίς ιατρική χρήση, που διέπονται από τις απαιτήσεις του Κανονισμού καθώς και οι νέοι Κανόνες ταξινόμησης των προϊόντων με τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Επιπλέον θα αναλυθούν οι νέες έννοιες και υποχρεώσεις που εισάγονται από τον Κανονισμό για την παρακολούθηση μετά την πώληση και ειδικά θέματα όπως EUDAMED, UDI κλπ

Στην συνέχεια θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού 2017/745 για τους εισαγωγείς και διανομείς ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των περιπτώσεων που ο διανομέας ή εισαγωγέας, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις κατασκευαστή. Θα εντοπιστούν κρίσιμα σημεία ελέγχου και θα δοθούν παραδείγματα για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Επιπλέον θα παρουσιαστούν οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων για εγγραφή στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.