Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Λεωνίδας Ι. Κανέλλος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, Πρόεδρος Πανελληνίου Δικτύου Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO Network) και συγγραφέας το έργου Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο δίκαιο και στη δικαστική πρακτική (2021)

Γιάννης Κανελλόπουλος, Μηχανικός και CEO της τεχνολογικής εταιρίας ΑΙ Code4thought

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη δημόσιων οργανισμών, εταιριών, ηλεκτρονικών καταστημάτων, παραγωγούς εφαρμογών, αναλυτές συστημάτων, μηχανικούς λογισμικού, ελεγκτές (auditors) και νομικούς.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η αυτοματοποίηση, η ευφυής αυτοεκπαίδευση των μηχανών και η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζονται ήδη στη Διοίκηση, στη βιομηχανία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην παραγωγή, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στον τουρισμό, στην εξυπηρέτηση πελατών, στην ασφαλιστική αγορά, στη διαδικτυακή αναζήτηση και σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας.

Εντούτοις, οι αλγόριθμοι είναι αδιαφανείς συχνά δε περιέχουν σφάλματα, προκαταλήψεις και στερεότυπα που μπορεί να εκθέσουν τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και τις εταιρίες σε κινδύνους, νομικές διεκδικήσεις και αγωγές αποζημίωσης από τους χρήστες. Υπάρχει συνεπώς ανάγκη ελέγχου, εποπτείας και πιστοποίησης ορθής λειτουργίας αλγοριθμικών συστημάτων με βάση δεοντολογικές αρχές και τεχνικά πρότυπα.

Περιεχόμενα:

  • Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη (αλγόριθμοι, ευφυείς πράκτορες, νευρωνικά δίκτυα, μηχανική μάθηση, μορφές νοημοσύνης, πρακτικές εφαρμογές)
  • Προβλεπτική ανάλυση και μοντελοποίηση λήψης αποφάσεων (διοίκηση, ασφάλιση, υγεία, τραπεζικός τομέας, ηλεκτρονικό εμπόριο, δικαιοσύνη, ηλεκτρονική αστυνόμευση)
  • Παραδείγματα ελαττωματικών αλγορίθμων (προσλήψεις σε εργασία, χορήγηση τραπεζικών δανείων, αναγνώριση προσώπου, αλγοριθμική δημοσιογραφία, κοινωνικά δίκτυα, χορήγηση συντάξεων και κοινωνικών βοηθημάτων, προστασία δημόσιας υγείας, φορολογία, εκπαίδευση, ποινική δικαιοσύνη, παραβίαση ιδιωτικότητας)
  • Νομικές, ηθικές και δεοντολογικές αρχές μιας αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης
  • Σχεδιαστικές προδιαγραφές συστημάτων, Εκτίμηση αντικτύπου
  • Μηχανισμοί ανθρώπινης επίβλεψης και διακυβέρνησης
  • Κυβερνοασφάλεια και τεχνική προστασία συστημάτων
  • Έλεγχος ορθής και δίκαιης λειτουργίας (επίδειξη του λογισμικού Pythia)
  • Kαλλιέργεια εμπιστοσύνης σε αλγοριθμικά συστήματα (Εφαρμογή αρχών F.Acc.T. (Fairness, Accountability, Transparency)
  • Μεθοδολογία Ελέγχων, Βέλτιστες Πρακτικές, Πρότυπα.

Πληροφορίες συμμετοχής

Συνοδεύεται με επίδειξη ειδικού λογισμικού ελέγχου, εκπαιδευτικό υλικό και διανομή του νέου βιβλίου του Λεων. Κανέλλου «Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης», έκδοση Φεβρουαρίου 2021 αξίας 58 ευρώ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.