Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: GDPR | Information Security | Cyber Security (6)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 15/02/2023
Στόχος του ταχύρρυθμου Τριήμερου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από έμπειρους εκπαιδευτές για το ρόλο του DPO του Κανονισμού 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ πανευρωπαϊκά από 25.5.2018 και του Ν. 4624/2019, είναι η πρακτική εξοικείωση...
Live E-Learning 03/02/2023
Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη (αλγόριθμοι, ευφυείς πράκτορες, νευρωνικά δίκτυα, μηχανική μάθηση, μορφές νοημοσύνης, πρακτικές εφαρμογές.)Προβλεπτική ανάλυση και μοντελοποίηση λήψης αποφάσεων (διοίκηση, ασφάλιση, υγεία, τραπεζικός τομέας, ηλεκτρονικό...
TUV HELLAS
Live E-Learning 06/02/2023
Το προτεινόμενο μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο από την TUV Hellas, διάρκειας 7 ωρών, στοχεύει να παράσχει με απλό και κατανοητό τρόπο, στα αρμόδια στελέχη κάθε υποχρέου οργανισμού, στοχευμένη πληροφόρηση και πρακτική καθοδήγηση για διαδικασίες συμμό...
TUV HELLAS
Live E-Learning 06/02/2023
Είστε πιστοποιημένος/νη Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Certified Data Protection Officer/ISO 17024); Διαθέτετε αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο; Θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας για την πρακτική ; Θέλετε να εργαστείτε ως επαγγελμα...
TUV HELLAS
Live E-Learning 24/02/2023

Introduction to IEC 62443

Live E-Learning
24/02/2023
The IEC 62443 standard enables operators, integrators and manufacturers to demonstrate that their industrial automation systems meet modern cyber security standards. But what are the specific requirements that must be met and what must be taken into a...
TUV HELLAS
Live E-Learning 28/02/2023

ISO 27001 - IT SECURITY

Live E-Learning
28/02/2023
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πιο σύγχρονες πρακτικές, καθώς και αναλυτικές Διαδικασίες, που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πάσης φύσεως πληροφοριακών δεδομένων, τα οποία αποτελούν πολύτιμο περιουσια...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning