Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: GDPR | Information Security | Cyber Security (15)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 16/10/2023
Το σεμινάριο Full Stack Web developer Java Springboot είναι ταχύρρυθμο και εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Αποτελούν Πιστοποιημένη Εκπαίδευση ή Μετεκπαίδευση από τον Βρετανικό Φορέα NOCN, που παρέχει...
E-Learning 16/10/2023
Η αγορά εργασίας στον τομέα του Web Design παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη ακολουθώντας το αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων eshop όπως φυσικά και το ενδιαφέρον για την συντήρηση και ανανέωση των υπαρχόντων...
Εργαστήριο Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΗΡΩΝ
E-Learning 01/10/2023
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού είναι να στηρίξει τους υποψήφιους Data Protection Officers εμβαθύνοντας με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ελέγχου / επίβλεψης / επιτήρησης των μέτρων που καθορίστηκαν και να τους δώσει τις γνώσεις και...
Εργαστήριο Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΗΡΩΝ
Live E-Learning 06/10/2023
Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη (αλγόριθμοι, ευφυείς πράκτορες, νευρωνικά δίκτυα, μηχανική μάθηση, μορφές νοημοσύνης, πρακτικές εφαρμογές.)Προβλεπτική ανάλυση και μοντελοποίηση λήψης αποφάσεων (διοίκηση, ασφάλιση, υγεία, τραπεζικός τομέας, ηλεκτρονικό...
TUV HELLAS
Live E-Learning 11/10/2023
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους Ασφάλειας Πληροφοριών, Στελέχη Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Υπεύθυνους και Στελέχη Λειτουργιών ΙΤ, εμπλεκόμενα Στελέχη στον Σχεδιασμό και στη Λειτουργία ΙΤ Συστημάτων, αλλά και στους Γενικούς...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Live E-Learning 16/10/2023

DPO APPLIED WORKSHOP

Live E-Learning
16/10/2023
Η AQS, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση Στελεχών σε θέματα του Κανονισμού 2016/679 (GDPR), καθώς και στην υλοποίηση σχετικών Έργων Συμμόρφωσης και παροχής υπηρεσιών DPO (άνω των 600), διοργανώνει Σεμινάριο – Workshop για Data Protection Officers, στο οποίο θα...
AQS - Advanced Quality Services Ltd.
Live E-Learning 18/10/2023
Στόχος του ταχύρρυθμου Τριήμερου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από έμπειρους εκπαιδευτές για το ρόλο του DPO του Κανονισμού 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ πανευρωπαϊκά από 25.5.2018 και του Ν. 4624/2019, είναι η πρακτική εξοικείωση...
Live E-Learning 30/10/2023

Cisco CCNAv7

Live E-Learning
30/10/2023
Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα αποκτήσετε τις βασικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση και διαχείριση κυβερνο-περιστατικών, την ανάπτυξή και λειτουργία ενός Security Operation Center καθώς και Συστημάτων δικτύωσης, με την Πιστοποίηση της CISCO. Θα είστε ικα...
Skills Hub
Live E-Learning 30/10/2023

Cisco CCNAv7 & CyberOps

Live E-Learning
30/10/2023
Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα αποκτήσετε τις βασικές δεξιότητες στην αντιμετώπιση και διαχείριση κυβερνο περιστατικών, στην ανάπτυξή και λειτουργία ενός Security Operation Center (SOC), καθώς και των Συστημάτων δικτύωσης, με την Πιστοποίηση της CISCO...
Skills Hub
Live E-Learning 30/10/2023

Cisco CyberOps

Live E-Learning
30/10/2023
Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα αποκτήσετε τις βασικές δεξιότητες στην αντιμετώπιση και διαχείριση κυβερνο-περιστατικών, στην πλήρη ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία ενός Security Operation Center (SOC), καθώς και στα Συστήματα Δικτύωσης, με την...
Skills Hub
Live E-Learning 30/10/2023

Cybersecurity: SOC Analyst L1

Live E-Learning
30/10/2023
Στα πλαίσια του σεμιναρίου, θα αποκτήσετε βασικές δεξιότητες στην αντιμετώπιση και διαχείριση κυβερνο-περιστατικών και στην ανάπτυξή και λειτουργία ενός Security Operation Center. Θα κατανοήσετε τα διάφορα είδη κυβερνοεπιθέσεων, θα είστε σε θέση να...
Skills Hub
Live E-Learning 30/10/2023

OWASP Hackademic - Ethical Hacking

Live E-Learning
30/10/2023
Η εκπαίδευση αποτελείται κυρίως από εργαστηριακό κομμάτι, όπου παρουσιάζονται όλες οι μέθοδοι και τεχνικές διείσδυσης στα διαδικτυακά και υπολογιστικά συστήματα. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές της ασφάλειας των...
Skills Hub
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

CompTIA Cybersecurity Analyst Plus (CS0-002.AE1)

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στην ανάλυση ευπαθειών σε δίκτυα και δικτυακές συσκευές πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων και εργαλείων...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

CompTIA Network+ (N10-007)

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στα δίκτυα πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων και εργαλείων καθώς και η προετοιμασία για τη διεθνούς κύρους αναγνωρισμένη πιστοποίηση...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Data Protection Officer

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Σκοπός του σεμιναρίου που διοργανώνει το IST College και η DPO Training είναι η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον DPO. Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατανοήσουν βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων...
IST College ΚΔΒΜ2