Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ISO 22000:2018 - TÜV AUSTRIA APPROVED

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV AUSTRIA ACADEMY
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
20/02/2023 έως 24/02/2023
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00Ημ/νία Λήξης: 24/02/2023

Εισηγητής

O Γκιώνης Νίκος είναι Τεχνολόγος Τροφίμων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διαχείριση Ποιότητας (MSc in Quality Management). Έχοντας εργαστεί για κάποια χρόνια στην Βιομηχανία Τροφίμων απο το 2012 εργάζεται ως επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000,BRCGS,IFS,FSSC 22000)

Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) καθώς και εγκεκριμένος εισηγητής διαφόρων προτύπων (BRCGS , FSPCA) έχοντας διδάξει σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια ανα την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων ΔΑΤ, Στελέχη επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε κλάδο της αλυσίδας τροφίμων, Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων, Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, Συμβούλους ΣΔΑΤ και άλλους ενδιαφερόμενους(Φορείς Ελέγχους, Επιστημονικούς Συνεργάτες κλπ).

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 22000:2018 για τους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ).

Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του Προτύπου ENISO 22000:2018, οι βασικές αρχές επιθεώρησης, η μεθοδολογία και τεχνικές διενέργειας επιθεωρήσεων.

Παρουσιάζονται οι αρχές HACCP, η διαδικασία εγκατάστασης ενός ΣΔΑΤ, τα προαπαιτούμενα για την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO/TS ISO22002-1 για τα προαπαιτούμενα στις επιχειρήσεις παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει επίσης το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων και πε-ριλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις προσδιορισμού προαπαιτούμενων προγραμμάτων και ΚΣΕ, ασκήσεις επιθεώρησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 40 ώρες

Aπαιτείται εξοικείωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Lead Auditor της TÜV AUSTRIA και δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικές επιθεωρήσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται δωρεάν η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις επόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.