E-Learning:
ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον, Επιθεωρητές ISO - Πρότυπα

Επιστημονική Δειγματοληψία | ISO 2859, ISO 21247 (ACCEPT - ZERO SAMPLING)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον, Επιθεωρητές ISO - Πρότυπα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μιχαήλ Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός της Σχολής Ικάρων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, στη Μοντελοποίηση και Βελτίωση Διεργασιών, καθώς και σε Ορθολογικοποιημένα Συστήματα Δειγματοληψίας κατά ISO 2859 και ISO 21247.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν τις απαραίτητες Γνώσεις και Εργαλεία ώστε να:

 • Αποφεύγουν τη σπατάλη και επομένως να μειώνουν το κόστος Δειγματοληψίας
 • Σχεδιάζουν το σωστό Σύστημα Δειγματοληψίας, ώστε να Διασφαλίζεται η Ποιότητα του Προϊόντος
 • Αξιολογούν Προμηθευτές με έγκυρο τρόπο
 • Μετρούν με αξιόπιστο τρόπο το σφάλμα της Μέτρησης των Μεθόδων Ελέγχου (Uncertainty)
 • Επιλέγουν την ορθή Μέθοδο Επικύρωσης (Validation) της Διεργασίας
 • Εντοπίζουν έγκαιρα και αξιόπιστα περιπτώσεις μη αποδεκτής διακύμανσης της Ποιότητας της Παραγωγής
 • Βελτιώνουν την Ποιότητα με τον συνδυασμό Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών (Statistical Process Control - SPC) και σωστής Δειγματοληψίας
 • Πραγματοποιούν τα ανωτέρω με κατάλληλα Εργαλεία που θα τους δοθούν και με on line υποστήριξη επί 12 μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ISO 2859, ISO 21247 (ACCEPT - ZERO SAMPLING)

Κατά τον έλεγχο των παραλαμβανόμενων Παρτίδων, ένα μεγάλο μέγεθος Δείγματος - πέρα από το απαιτούμενο - δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι διασφαλίζει καλύτερα την Ποιότητα, ενώ φυσικά αυξάνει το κόστος του Ποιοτικού Ελέγχου. Η συνηθισμένη πρακτική λήψης Δείγματος, ως ποσοστό του μεγέθους της Παρτίδας, είναι απολύτως λανθασμένη και αντιεπιστημονική. Επίσης, η συνεχής Δειγματοληψία στη Γραμμή Παραγωγής, πολλές φορές, γίνεται με τρόπο ατεκμηρίωτο που δεν στηρίζεται στα Διεθνώς Ισχύοντα Πρότυπα. Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις δεν παράγονται αξιόπιστα αποτελέσματα ως προς το Επίπεδο της Ποιότητας που ελέγχεται.

Το Σεμινάριο αυτό πραγματεύεται το θέμα της Δειγματοληψίας με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα, αλλά και να αποφεύγεται η Σπατάλη. Περιλαμβάνει τη Δειγματοληψία Εισερχομένων Παρτίδων, τη συνεχή Δειγματοληψία κατά τη διάρκεια της Παραγωγής, αλλά και τη Δειγματοληψία για την αποδέσμευση των Παρτίδων που παράγονται.

Παρουσιάζει επίσης, τη Δειγματοληψία που απαιτείται για την Επικύρωση των Διεργασιών (Validation), τον Έλεγχο Ποιότητας των Υπηρεσιών, όπως είναι η Ποιότητα Εξυπηρέτησης (Customer Service Level), το ποσοστό ακρίβειας Αποθεμάτων κλπ, χρησιμοποιώντας τα αναγνωρισμένα Διεθνώς Πρότυπα ISO 2859 και ISO 21247 (Accept – Zero Sampling) και Καμπύλες Λειτουργίας (Operating Curves). Στους συμμετέχοντες δίνονται Εργαλεία σχεδιασμένα από την Εταιρεία μας, με τα οποία υπολογίζεται εύκολα η εκάστοτε απαιτούμενη Δειγματοληψία βασισμένη στο Ρίσκο Παραγωγού και στο Ρίσκο Πελάτη.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. Ο Σχεδιασμός του Πλάνου Δειγματοληψίας

Ο Σχεδιασμός του Πλάνου Δειγματοληψίας
Κριτήρια Σχεδιασμού
Ρίσκο Πελάτη και Ρίσκο Παραγωγού
Εργαλεία Υλοποίησης του Σχεδιασμού
Σχέση Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Ποιότητας
Πώς το μέγεθος της Παρτίδας Επηρεάζει το μέγεθος του Δείγματος
Πώς το μέγεθος της ροής της Παραγωγής (Μονάδες ανά ώρα) επηρεάζει το αποτέλεσμα
Πώς τα επίπεδα Ποιότητας επηρεάζουν τα αποτελέσματα

Β. Έλεγχος Εισερχόμενης ή Εξερχόμενης Παρτίδας: Τo Πρότυπο ISO 2859

Πώς επιλέγουμε το Επίπεδο Αυστηρότητας
Κριτήρια για την μετάπτωση από ένα επίπεδο σε ένα άλλο
Πώς λειτουργούν οι Πίνακες του Προτύπου
Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο Πλάνο Δειγματοληψίας

Γ. Έλεγχος Παραγωγής (Continuous Sampling), ZERO ACCEPTANCE SAMPLING ISO 21247

Πρότυπο ISO 21247
Πώς επηρεάζει το επίπεδο Ποιότητας τη Δειγματοληψία
Πώς χρησιμοποιούνται τα Επίπεδα αυστηρότητας
Πώς χρησιμοποιούνται οι πίνακες

Δ. Δειγματοληψία για την παρακολούθηση της Ποιότητας της Διεργασίας

Τι δείγματα χρειαζόμαστε για να ετοιμάσουμε ένα Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart) για μετρήσιμα μεγέθη
Πώς υπολογίζουμε το μέγεθος του Δείγματος για να παρακολουθούμε αν μια Διεργασία είναι υπό Στατιστικό έλεγχο με παρακολούθηση ελαττωματικών

Ε. Επικύρωση (Validation) Διεργασιών

Τι δείγμα απαιτείται για την επικύρωση μιας Διεργασίας
Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της Δειγματοληψίας
Κάθε πότε επαναλαμβάνεται η Επικύρωση μιας Διεργασίας

ΣΤ. Μέτρηση Αβεβαιότητας (Σφάλματος) Οργάνων και Μεθόδων

Απαιτούμενο Μέγεθος Δείγματος
Υπολογισμός Αβεβαιότητας
Επίδραση του μεγέθους του Δείγματος στην Αβεβαιότητα

Ζ. Συνδυασμός Στατιστικού Ελέγχου και Δειγματοληψίας

Πώς συνδυάζεται ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας με τη Δειγματοληψία
P-Chart και Δειγματοληψία
Poisson Chart και Δειγματοληψία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

 • Εγχειρίδιο «Επιστημονική Δειγματοληψία», σε ηλεκτρονική μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας