Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

AGRO 2 ΚΑΙ GLOBALG.A.P IFA v5.2

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Κράββας Γεώργιος, Μαντζανίδης Σωκράτης, Χρήστος Κατσάνος

Σε ποιους απευθύνεται

- Υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ)
- Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΟΔ
- Επιβλέποντες ΣΟΔ
- Εσωτερικούς Επιθεωρητές
- Υπ. Φυτοπροστασίας - Λίπανσης & Υπ. Τοπικών - Αυτοδιοικήσεων
- Παραγωγούς αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα ΣΟΔ

Σκοπός

Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να καλύψουν αφενός τον τρόπο προσέγγισης των απαιτήσεων του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και αφετέρου τον τρόπο προσέγγισης της επιθεώρησης και πιστοποίησης αυτού του Συστήματος.

Περιγραφή σεμιναρίου

Αρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 (2-1, 2-2, 2-3 και 2-4) όπως και του GLOBALGAP IFA ver5.2, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε υποθετικά σενάρια. Επίσης αναπτύσσονται οι βασικές απαιτήσεις των προτύπων σε συνάρτηση με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και τα σχέδια διαχείρισης. Τέλος η 2ωρη γραπτή εξέταση οδηγεί στην απόκτηση εγκεκριμένου πιστοποιητικού από τους εγκυρότερους διεθνείς φορείς πιστοποίησης επαγγελματιών το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις αξιολόγησης επιβλεπόντων, εσωτερικών ελεγκτών και επιθεωρητών.

Περιεχόμενα:

  • Αναφορά σε νομοθεσία κλπ.
  • Ορθή Γεωργική Πρακτική (GΑP)
  • Ανάλυση Βασικών Αρχών και εφαρμογής του Συστήματος
  • Ανάλυση Συστημάτων AGRO 2 & GLOBALGAP
  • Στρατηγικές MARKETING Πιστοποιημένων Προϊόντων

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα
  • Δεν απαιτείται εμπειρία

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.