Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Μισθοδοσία Softone

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/07/2024
12 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
08/08/2024
12 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και λογιστηρίων, εργοδότες, επιχειρηματίες, προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων, δικηγόρους. Αφορά δε και τον κάθε έναν προσωπικά ως φυσικό πρόσωπο ακόμα κι αν δεν σκοπεύει να εργαστεί σε λογιστήριο, ως εργαζόμενο στον βαθμό που οφείλει να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Σκοπός

Σκοπός Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων του εργατικού Δικαίου και της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
To σεμινάριο προσφέρει μια εκτενή εκπαίδευση σε εργατικά, ασφαλιστικά θέματα όσο και τη μισθοδοσία προσωπικού, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις νέες ρυθμίσεις στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Εκμάθηση της Μισθοδοσίας στο πρόγραμμα Soft1 ERP.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 • Διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας
 • Αποδοχές απασχολουμένων με μερική απασχόληση
 • Τρόπος καταβολής αποδοχών
 • Ωράριο εργασίας
 • Υπερεργασία και Υπερωριακή Απασχόληση 
 • Άδειες μισθωτών
 • Λύση σύμβασης εργασίας

ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 • Πρόσληψη/Απόλυση Εργαζομένου
 • Δήλωση ατομικών στοιχείων εργαζομένου
 • Απογραφή στο μητρώο εργοδοτών(φυσικά & νομικά πρόσωπα)
 • Απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους
 • Υποβολή Ε3 στον ΟΑΕΔ (αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ)
 • Ε4.Πίνακας προσωπικού
 • Ε5.Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
 • Ε6.Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
 • Ε7.Βεβαίωση – δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
 • Ε8.Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης
 • Ε9.Αίτηση για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ SOFTONE

 • Άνοιγμα εργαζόμενου, ταμείων, ωραρίων. Διαδικασία πρόσληψής του, σχετικά έντυπα
 • Αποχώρηση εργαζόμενου από την εταιρία, διαδικαστικά, έντυπα, υποβολές
 • Είδη μισθοδοσίας – τύποι αποδοχών, μερική και πλήρης απασχόληση, νυχτερινά, Κυριακές, Ασθένεια, άδειες κτλ.
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας τακτικης, Δώρων, επιδομάτων
 • Ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ και Βεβαιώσεων αποδοχών
 • Εκτυπώσεις μισθοδοσίας, καταστάσεις ταμείων
 • Αποδείξεις πληρωμής εργαζομένων, αρχείο τράπεζας, επικουρικά ταμεία

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 ώρες/ 3 εβδομάδες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ασύγχρονη e-Learning Μεθοδολογία

Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.

Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

 • 24 ώρες το 24ωρο πρόσβαση στην πλατφόρμα.
 • Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις
 • Τα μαθήματα είναι βιντεοσκοπημένα
 • Παρέχεται demo έκδοση της εφαρμογής SOFTONE για εξάσκηση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο  από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.