Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Coaching: «Εργαλείο» ανάπτυξης των συνεργατών σας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
15/02/2023
8 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
15/03/2023
8 ώρες

Σκοπός

Το coaching δεν σημαίνει πράττω, αλλά βοηθάω να παραχθεί αποτέλεσμα. Είσαι καλός προϊστάμενος ή πρόκειται να λάβεις μια προϊσταμενική θέση, μάθε πως να είσαι και ένας καλός coach επίσης. Το coaching είναι μια τέχνη που μαθαίνεται μέσω της εμπειρίας, αλλά που πλέον καταλήγει να γίνει μια δομημένη εκπαιδευτική προσέγγιση

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό πρόγραμμα
• Οι επιχειρήσεις σήμερα και ο σημασία του coaching
• Βασικές έννοιες: μάνατζμεντ, ομάδα, παρακίνηση, ηγεσία
• Τι είναι το Coaching και πώς λειτουργεί;
• Ο σκοπός, οι στόχοι και τα οφέλη του Coaching: ποια η διαφορά από άλλες κοινωνικές προσεγγίσεις
• Η έννοια του Coaching και οι ομοιότητες-διαφορές με το Mentoring και Counselling
• Πεδία εφαρμογής του Coaching, Mentoring, Counselling στο χώρο των επιχειρήσεων
• Το Coaching ως διαδικασία βελτίωσης και ανάπτυξης των εργαζομένων
• Οι πέντε δεξιότητες και τα καθήκοντα του coach
• Η συμβουλευτική συνέντευξη στο πλαίσιο του Coaching
• Προϋποθέσεις αποτελεσματικής συμβουλευτικής διαδικασίας
• Βασικές και ανώτερες δεξιότητες συμβουλευτικής που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του Coaching
• Οι διεκδικήσεις που μας αξίζουν-Το Coaching Plus της συνεργασίας με τον πελάτη – Κάθε Πελάτης μία μεγάλη ευκαιρία
• Οι δύσκολες προσωπικότητες και ο τρόπος διαχείρισής τους στην διαδικασία του Coaching
• Συνήθη λάθη της συμβουλευτικής συνέντευξης που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του Coaching
• Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως προϋπόθεση άσκησης αποτελεσματικού Coaching
• Η αξιολόγηση της δουλειάς μας σαν Coach - Η αυτό αξιολόγηση

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες διδασκαλίας
• E-learning μεθοδολογία, με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
• 24 ώρες το 24ωρο πρόσβαση, μελετάτε τις ώρες που σας εξυπηρετεί
• Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα, τις σημειώσεις του μαθήματος, τα case studies και τις αντίστοιχες εξετάσεις.
• Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη, στην οποία και εξετάζεται μέσω επιμέρους on τεστ αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο αρμόδιος καθηγητής.
• Με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωση των σπουδαστών για την επίδοσή τους.
• Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
• Παρέχεται βεβαίωση σπουδών ΚΔΒΜ ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ.αδείας 2100661)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.