Σεμινάριο εξ αποστάσεως:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Υγιεινή και ασφάλεια

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Υγιεινή και ασφάλεια

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Γενικές Πληροφορίες

1. Ιστορικό - Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive)
2. Scope (Πεδίο Εφαρμογής) κ’ εξαιρέσεις
3. Bασικοί ορισμοί (Definitions)
4. Yποχρεώσεις κατασκευαστών εξοπλισμού υπό πίεση ή άλλων μερών σε σχέση με τη διάθεση και τη θέση του εξοπλισμού στην αγορά
5. Εξοπλισμός υπό πίεση που υπόκειται στις Ουσιώδεις Απαιτήσεις Ασφαλείας (ΕSR) της οδηγίας
6. Συμμόρφωση και ταξινόμηση του εξοπλισμού υπό πίεση κ’ των συγκροτημάτων
7. Κονοποιημένοι φορείς (Notified Bodies)
8. Διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της οδηγίας (βασικά στοιχεία) / Ενότητες- Modules
9. Βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας (Essential Safety Requirements)
10. Eναρμονισμένα Πρότυπα (Harmonized Standards)
11. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ / Σήμανση CE / Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας