Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Συντήρηση Εξοπλισμού - Εγκαταστάσεων (2)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 23/02/2023
Ιστορικό - Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive). Scope (Πεδίο Εφαρμογής) κ’ εξαιρέσεις. Bασικοί ορισμοί (Definitions). Yποχρεώσεις κατασκευαστών εξοπλισμού υπό πίεση ή άλλων μερών σε σχέση μ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 04/04/2023
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Προγραμματισμού και Ελέγχου Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων....
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning