Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

3D Studio Max

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
29/02/2024
40 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
27/03/2024
40 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
09/05/2024
40 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
05/06/2024
40 ώρες

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να αποκτήσουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσω του 3D Studio Max.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το 3D Studio Max είναι ένα από τα πιο σημαντικά τρισδιάστατα προγράμματα. Χρησιμοποιείται από επαγγελματίες από όλο τον κόσμο και θεωρείται ένα από τα καλύτερα στο είδος του. Στην Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση από studio παραγωγής και εταιρίες διαφημιστικές.

-ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
>Εισαγωγή στο Interface του προγράμματος
>Πρώτη επαφή με τον τρισδιάστατο χώρο
>Σύστημα αξόνων ελέγχου αντικειμένων
>2D Σχεδίαση, Εργαλεία, Ιδιότητες, Τροποποιήσεις
>Σύστημα ιεράρχησης των Menus
>Ανάλυση των εργαλείων σχεδίασης σε δισδιάστατη μορφή
>Επί μέρους χαρακτηριστικά ενός 2D Σχήματος (Vertex, Segment, Spline, Polygon)
>Ανάλυση και επεξεργασία 2D σχεδίασης
>2D Modifiers
>Τροποποίηση 2D σχημάτων
>2D σχεδίαση στον 3D χώρο
>2D manipulation of shapes
>Εργαλεία μορφοποίησης 2D σχεδίων και αλληλεπίδραση αυτών
>Ετοιμάζοντας 2D σχήματα για μετατροπή σε 3D αντικείμενα
>Τυποποποιητές Τρισδιάστατης Γεωμετρίας
>Ανάλυση των επί μέρους στοιχείων ενός 3D αντικειμένου
>Τεχνικές μετατροπής ενός 2D shape σε ένα 3D object, (Τεχνική Loft, Path, Shape, Extrusion)
>Εισαγωγή στην τεχνική Surfacing
>Συνδυασμοί των διάφορων τεχνικών για σύνθετα αντικείμενα, (Fit, Deformations. Skin. Flex)
>Εισαγωγή στις Υφές και Υλικά των, αντικειμένων ( Material Editor )
>Εισαγωγή στις τεχνικές Φωτισμού στον 3D χώρο
>Εισαγωγή στην στατική οπτικοποίηση μιας σκηνής
>Προσομοίωση πραγματικού περιβάλλοντος
>Στήνοντας μια σκηνή ( Materials, Lights, Action )
>Εισαγωγή στο Animation
>Ανάλυση του τρόπου υπολογισμού χώρου και χρόνου
>Keyframing and Animation
>Τρόποι Υλοποίησης του αποτελέσματος.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.