E-Learning:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

STRATEGIC FINANCE & BUSINESS PLANNING (Επαγγελματικό χρηματοοικονομικό μοντέλο, κατάρτιση Business Plan και αποτίμηση με DCF & IRR)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Finance Skills
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
18/10/2021
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
22/11/2021
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
13/12/2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κωνσταντίνος Λ. Μανέτας
Ο Κωνσταντίνος Μανέτας είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει MSc στο Banking and Money Management από το Adelphi University της Νέας Υόρκης.
Έχει εργασθεί στην Dean Witter Reynolds Morgan Stanley στην Νέα Υόρκη ως account executive, όπου είχε λάβει τις χρηματιστηριακές άδειες: Series 7 (General Securities Representative), Series 31 (Future Managed Fund), και Series 63 (Uniform Securities Agent State Law), US Securities and Exchange Commission.
Στην Ελλάδα έχει εργασθεί στην Arthur Andersen, στην PwC, την Planet Ernst Young και το διάστημα που δραστηριοποιούταν ως ανεξάρτητος επαγγελματίας υπήρξε επί σειρά ετών χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε CEO γνωστού Πιστωτικού Ιδρύματος. Έχει συνεργασθεί επίσης με μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα ως εξωτερικός συνεργάτης, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Στο πλαίσιο των εργασιών του έχει εκπονήσει πλήθος αποτιμήσεων εταιρειών, επιχειρηματικά σχέδια (business plans), αναδιαρθρώσεις εταιρειών, συγχωνεύσεις & εξαγορές, ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών καθώς και πολλά άλλα έργα χρηματοοικονομικού αντικειμένου.
Επίσης έχει διδάξει αρκετά χρόνια στην ΕΕΔΕ ( Ελληνική Ένωση Διοίκησης Επιχειρήσεων) finance, business plan, managerial accounting, cash management και budgeting.

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα Strategic Finance & Business Planning έχει ως στόχο να σας μάθει να καταρτίζεται ολοκληρωμένα επαγγελματικά Business Plans.
O σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει στελέχη αλλά και απόφοιτους του χρηματοοικονομικού τομέα που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας με αξιώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες.
Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για business consultants, financial advisors και στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης.
Μέσα από την κατανόηση της Στρατηγικής Ανάλυσης και μελέτες-εκθέσεις έγκυρων οίκων οι οποίες συμπεριλαμβάνονται θα μάθετε πώς να σχεδιάσετε ένα Business Plan το οποίο θα συνδέεται με τη Στρατηγική, πως να το αποτιμήσετε με τη μέθοδο DCF καθώς και πως να υπολογίσετε τον IRR.
Η διαδικασία υποστηρίζεται με την εκμάθηση της κατασκευής βήμα-βήμα πραγματικού χρηματοοικονομικού μοντέλου, το οποίο περιλαμβάνει ανάπτυξη σεναρίων, ανάλυση ευαισθησίας και ολοκληρωμένη επαγγελματική αποτίμηση με τη μέθοδο DCF.
Επίσης, η διαδικασία του budgeting & forecasting σε συνδυασμό με την κατασκευή μοντέλου για την παρακολούθηση του μηνιαίου cash flow θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνδέσετε το Business Plan σας με το ετήσιο ή μηνιαίο budget.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Λίγα λόγια για τα προγράμματα της Finance Skills
Η εκπαίδευση που παρέχει η Finance Skills είναι ασύγχρονη που σημαίνει ότι μπορείτε να την παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και με απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων καθώς η πρόσβαση που θα αποκτήσετε μετά την εγγραφή σας θα είναι μόνιμη (lifetime access). Η έναρξη μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής.
Μέσα από τη χρήση χρηματοοικονομικών μοντέλων excel, επεξηγηματικά video για κάθε μια ενότητα, αναλυτικές σημειώσεις καθώς και άλλο υποστηρικτικό υλικό (δημοσιευμένες καταστάσεις εταιρειών, μελέτες-εκθέσεις έγκυρων οίκων, επίκαιρη και σχετική αρθρογραφία των θεμάτων που εξετάζονται) δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και της διεθνούς πρακτικής.
Η εκπαίδευση που παρέχει η Finance Skills είναι επαγγελματική και αποτελεί την μετάβαση σας από την ακαδημαϊκή γνώση στην πράξη και την αγορά εργασίας με γνώσεις πρακτικές για να μπορείτε να διακριθείτε και να εξελιχθείτε ταχύτερα.
Στα στελέχη δίνεται η ευκαιρία να ανανεώσουν, να διευρύνουν και να εκσυγχρονίσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα στα χρηματοοικονομικά.
Δίνεται επίσης δυνατότητα εγγραφής και σε μεμονωμένα μαθήματα των προγραμμάτων.
Μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό της Finance Skills με προγραμματισμένη σύντομη online παρουσίαση μέσω skype share screen.

Μαθήματα του προγράμματος: “Strategic Finance & Business Planning”
I. Κατασκευή και ανάλυση χρηματοοικονομικού μοντέλου
II. DCF Valuation, αποτίμηση με τη μέθοδο προεξόφλησης των ταμειακών ροών
III. Budgeting, προβλέψεις & μηνιαίο cash flow
IV. Coprorate Strategy & Business Planning

I. Κατασκευή και ανάλυση χρηματοοικονομικού μοντέλου
Kατασκευάζουμε μαζί βήμα-βήμα ένα δυναμικό και κυρίως χρηστικό χρηματοοικονομικό μοντέλο. Εισάγουμε αρχικά τα απολογιστικά στοιχεία και κατόπιν επιλέγουμε τις μεταβλητές και τις παραδοχές που χρειαζόμαστε για να γίνουν οι προβλέψεις. Θα εξετάσουμε σενάρια, θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση ευαισθησίας και θα υπολογίσουμε χρήσιμους δείκτες όπως εφαρμοζονται στην πράξη.
Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει την αφετηρία και τη βάση για το course της αποτίμησης εταιρειών με τη μέθοδο DCF, και την κατάρτιση του business plan όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η κατασκευή και η κατανόηση ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του μηνιαίου cash flow μιας εταιρείας το οποίο εξετάζεται στο course, Budgeting, Προβλέψεις και Μηνιαίο Cash Flow.
Τα χρηματοοικονομικά μοντέλα χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην κατασκευή business plans, στην αξιολόγηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, στην αξιολόγηση επενδύσεων, την εξαγορά μετόχων, την αποτίμηση μετοχών, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M & A), την άντληση κεφαλαίων, την εκτίμηση των κινδύνων, τον υπολογισμό του κόστους των νέων projects, τη λήψη αποφάσεων στο προϋπολογισμό, την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων, την ανάλυση ευαισθησίας καθώς και σε ένα άλλο πλήθος εφαρμογών.

Αναλυτικά περιεχόμενα του μαθήματος:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
• Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2: Βασικές Αρχές για την Κατασκευή του Μοντέλου
• Μορφοποίηση του Μοντέλου
• Βασικοί Κανόνες
• Διάταξη, Αρχιτεκτονική και Δομή του Μοντέλου
Κεφάλαιο 3: Η Κατασκευή του Μοντέλου
• Σύντομη Περιγραφή της Κατασκευής του Μοντέλου
Κεφάλαιο 4: H Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
• Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Κεφάλαιο 5: Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί - Κεφάλαιο Κίνησης
• Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης
• Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης – Εφαρμογή στο Μοντέλο
• Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης – Απαιτήσεις
• Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης – Απαιτήσεις – Εφαρμογή στο Μοντέλο
• Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης – Προμηθευτές
• Ισολογισμός – Κεφάλαιο Κίνησης – Δεδουλευμένα & Προπληρωθέντα έξοδα
Κεφάλαιο 6: Mακροχρόνιες Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις
• Ισολογισμός – Άυλα Πάγια
• Ισολογισμός – Άυλα Πάγια – Εφαρμογή στο Μοντέλο
• Ισολογισμός – Ενσώματα Πάγια
• Ισολογισμός – Ενσώματα Πάγια – Εφαρμογή στο Μοντέλο
• Λοιπά Στοιχεία Ισολογισμού
Κεφάλαιο 7: Δανειακές Υποχρεώσεις
• Δανειακές Υποχρεώσεις
• Δανειακές Υποχρεώσεις – Εφαρμογή στο Μοντέλο
Κεφάλαιο 8: Iσολογισμός- Ἰδια Κεφάλαια
• Μετοχικό Κεφάλαιο
• Κέρδη εις Νέο
• Μετοχικό Κεφάλαιο - Εφαρμογή στο Μοντέλο
• Κέρδη εις Νέο - Εφαρμογή στο Μοντέλο
• Λοιπά Συνολικά Έσοδα
• Λοιπά Συνολικά Έσοδα – Εφαρμογή στο Μοντέλο
• Σύνδεση των Στοιχείων – Προβλέψεων στον Ισολογισμό
Κεφάλαιο 9: Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών – Cash Flow
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών – Cash Flow - Εφαρμογή στο Μοντέλο
Κεφάλαιο 10: Kλείσιμο Ισολογισμού Revolver & Ταμειακά Διαθέσιμα
• Ανακυκλούμενα Δάνεια - Revolver
• Ανακυκλούμενα Δάνεια - Revolver - Εφαρμογή στο Μοντέλο
• Έσοδα Τόκων–Εφαρμογή στο Μοντέλο
• Η Κυκλική Αναφορά στο Μοντέλο
Κεφάλαιο 11: Kέρδη ανά Μετοχή (EPS)
• Κέρδη Ανά Μετοχή (EPS)
• Κέρδη Ανά Μετοχή (EPS) - Εφαρμογή στο Μοντέλο
Κεφάλαιο 12: Τελική Επεξεργασία του Μοντέλου
• Ανάλυση Ευαισθησίας του Μοντέλου
• Έλεγχος του Μοντέλου
• Ανάλυση Ευαισθησίας του Μοντέλου με πιο απλό τρόπο

II. DCF Valuation, αποτίμηση με τη μέθοδο προεξόφλησης των ταμειακών ροών
Επεκτείνουμε το μοντέλο που αναπτύξαμε στο course του Financial Statement Modeling (FSM) με σκοπό να πραγματοποιήσουμε αποτίμηση με τη μέθοδο DCF. Και εδώ βήμα-βήμα θα δούμε και θα αναλύσουμε όλα τα σημεία που είναι απαραίτητα και θα κατασκευάσουμε ένα μοντέλο όπως αυτά που χρησιμοποιούν οι investment bankers και οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές στη πράξη.
Η αποτίμηση με τη μέθοδο DCF, εκτός από τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης θα μας βοηθήσει και στην αξιολόγηση του business plan της εταιρείας, το οποίο καταρτίσαμε με το χρηματοοικονομικό μοντέλο που αναλύσαμε στο προηγούμενο course, προσθέτοντας επιπλέον αξία στην εργασία μας. Θα μπορέσουμε επίσης να προχωρήσουμε στην εκτίμηση της εύλογης αγοραίας αξίας της εταιρείας σε περίπτωση συγχώνευσης/εξαγοράς ή πώλησής της, να διερευνήσουμε εάν η αξία της μετοχής είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη, να δούμε πώς το business plan επηρεάζει την αξία της μετοχής καθώς και πλήθος άλλων περιπτώσεων και εφαρμογών.
Επίσης, θα δούμε τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας της εταιρείας στο διηνεκές, δυναμικά διαγράμματα, θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση ευαισθησίας και θα κάνουμε τις απαραίτητες εξομαλύνσεις και προσαρμογές που απαιτούνται για τον υπολογισμό των free cash flows

Αναλυτικά περιεχόμενα του μαθήματος:
Κεφάλαιο 1: Γενικά για την Αποτίμηση
• Εισαγωγή - Enterprise Value vs Equity Value & Book Value vs Market Value
Κεφάλαιο 2: Μεθολογία DCF & Κατασκευή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου
• Η Μέθοδος DCF
• Two Stage DCF approach
• DCF vs Συγκριτική Αποτίμηση (Comps)
• Levered & Unlevered Free Cash Flows (UFCF)
• Εφαρμογή της Μεθόδου DCF
• Μοντελοποίηση των Unlevered Free Cash Flows (UFCF)
• Μέθοδοι Υπολογισμού της Τελικής Αξίας - Terminal Value
• H Έννοια του Exit Multiple
• Μοντελοποίηση του Terminal Value με τη Μέθοδο EBITDA Exit Multiple
• Καθαρός Δανεισμός – Net Debt
• Μοντελοποίηση Καθαρού Δανεισμού – Net Debt
• Μοντελοποίηση της Επίδρασης του Dilution (Αραίωσης)
Κεφάλαιο 3: Αραιωμένες Μετοχές σε Κυκλοφορία (Diluted Shares Outstanding)
• Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία Γενικά – Shares Outstanding
• Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία - Αραίωση (dilution) από Options και Warrants
• Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία - Αραίωση (dilution) Μέθοδος Treasury Stock (TSM)
• Ο Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία - Αραίωση (dilution) από άλλα Χρεόγραφα
Κεφάλαιο 4: Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου - WACC
• Η έννοια του WACC (ΜΣΚΚ), ΜΕΡΟΣ 1
• Η έννοια του WACC (ΜΣΚΚ), ΜΕΡΟΣ 2
• Παράδειγμα υπολογισμού του Unlevered Beta
• Μοντελοποίηση του WACC
Κεφάλαιο 5: Ολοκλήρωση του Μοντέλου
• Implied TV exit EBITDA Multiple και Implied Perpetual Growth Rate
• Ανάλυση Ευαισθησίας
• Διάγραμμα Football Field Chart
• Πολλαπλάσια του EBITDA Τελευταίου Δωδεκαμήνου (LTM-EBITDA Multiple)
• Midyear Adjustments
• Εξομάλυνση των Τελικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών – Normalizing Terminal Year FCF
• Μοντελοποίηση της Εξομάλυνσης των Τελικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών - Normalizing Terminal Year FCFs
• Μοντελοποίηση του Industry Beta
• Stub Year FCF Adjustment
Κεφάλαιο 6: Επισημάνσεις και Γενικές Παρατηρήσεις
• Παράγοντες Δημιουργίας Αξίας – Value Drivers & Πολλαπλάσια – Multiples

III. Budgeting, προβλέψεις & μηνιαίο cash flow
θα δούμε τη διαδικασία του budget και πως σχετίζεται με τη στρατηγική, τεχνικές προβλέψεων, τύπους κόστους, την ανάλυση αποκλίσεων και κατασκευάζουμε μοντέλο excel για την παρακολούθηση του μηνιαίου cash flow.
Επίσης μέσα από ευέλικτα και πρακτικά εργαλεία σε excel βλέπουμε πώς γίνεται η παρακολούθηση των αποκλίσεων μεταξύ του απολογισμού και του budget τόσο για τα έξοδα όσο και για το P&L σε μηνιαία και σωρευτική βάση (YTD)

Αναλυτικά περιεχόμενα του μαθήματος:
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
• Εισαγωγή
• Στόχοι του Μαθήματος
Κεφάλαιο 2. Προϋπολογισμός & Στρατηγική
• Προυπολογισμός και η Σύνδεση της Στρατηγικής με το Business Plan
• Εξισορροπημένη Αξιολόγηση (Balanced Scorecards)
• H Χρησιμότητα του Προυπολογισμού και Σημεία Προσοχής
Κεφάλαιο 3. Η Βασική Δομή του Budget
• Η Βασική Δομή του Προυπολογισμού
• Budget Εταιρείας Παραγωγής, Εμπορικής και Υπηρεσιών
• To Operating Budget
• O Ανθρώπινος Παράγοντας
• Top Down και Bottom Up Προσέγγιση στο Budget
Κεφάλαιο 4. Είδη Προϋπολογισμών - Οδηγός Καλών Πρακτικών
• Είδη Προϋπολογισμών
• Επαυξητικός Προυπολογισμός- Incremental Budgeting
• Προυπολογισμός Πρότασης Αξίας- Value Proposition Budget
• Προυπολογισμός με Βάση τις Δραστηριότητες- Activity Based Budgeting
• Προυπολογισμός από Μηδενική Βάση - Zero Based Budgeting
• Καλές Πρακτικές στη Διαδικασία τoυ Budget
Κεφάλαιο 5. Κόστος & Μέθοδοι Προβλέψεων
• Η Συμπεριφορά του Κόστους
• Σχέση Κερδοφορίας και Συμπεριφοράς του Κόστους 1
• Σχέση Κερδοφορίας και Συμπεριφοράς του Κόστους 2 excel
• Ποσοτικές Μέθοδοι Προβλέψεων
• Κινητός Μέσος Όρος
• Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
• Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση
• Ποιοτικές Μέθοδοι Προβλέψων - Ανάλυση PEST
• Ανάλυση Porter (Ανάλυση 5 Δυνάμεων)
Κεφάλαιο 6. Budget & Ανάλυση Αποκλίσεων - Variance Analysis
• Budget και Ανάλυση Αποκλίσεων - Εισαγωγή
• Ανάλυση Αποκλίσεων Απλό Παράδειγμα
• Ανάλυση Αποκλίσεων Παράδειγμα στο Excel
• Ανάλυση Αποκλίσεων Παράδειγμα Παράδειγμα Ανακεφαλαίωση
• Ανάλυση Αποκλίσεων Παράδειγμα στο Excel - Διάγραμμα (waterfall chart)
• Διερεύνηση των Αποκλίσεων - Αιτίες
Κεφάλαιο 7. Μηνιαίο Cash flow Budget
• Εισαγωγή, οι Στόχοι του Μηνιαίου Cash FLow
• To Κυλιόμενο Cash Flow-Rolling Cash Flow Forecast
• Παράθεση από το μάθημα: Κατασκευή & Ανάλυση Χρηματοοικονομικού Μοντέλου
• Εισαγωγή στη Κατασκευή Χρηματοοικονομικών Μοντέλων
• Μορφοποίηση του Mοντέλου
• Μορφοποίηση στο Excel
• Βασικοί Κανόνες
• Διάταξη, Αρχιτεκτονική και Δομή του Μοντέλου
Κεφάλαιο 8. Μοντέλο Μηνιαίο Cash flow Budget
• Εισαγωγή - Κατασκευή Μοντέλου για Μηνιαίο Cash Flow
• Ιστορικά Στοιχεία - Μηνιαίο Cash Flow Model
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων - Μηνιαίο Cash Flow Model
• Ισολογισμός - Μηνιαίο Cash Flow Model
• Cash Flow - Μηνιαίο Cash Flow Model
• Supporting Schedules, Δάνεια - Μηνιαίο Cash Flow Model
• Supporting Schedules,Πάγια - Μηνιαίο Cash Flow Model

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ EXCEL ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ BUDGET
• Expenses Actuals vs Budget
• PL Actual vs Budget

IV. Corporate Strategy & Business Planning
Η κατάρτιση ενός business plan αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία που αφορά το σχεδιασμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας που είτε ήδη λειτουργεί είτε πρόκειται να ξεκινήσει. Ο σχεδιασμός του business plan προϋποθέτει ανάλυση, σχεδιασμό, προβλέψεις, σύνθεση και αξιολόγηση και εδώ ακριβώς φαίνεται ότι προκύπτει η ανάγκη κατανόησης της στρατηγικής ως έννοια αλλά κυρίως ως τρόπος σκέψης. Η κατανόηση της στρατηγικής θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να συνδέσουμε έννοιες, παραδοχές, και μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε μία χρηματοοικονομική ανάλυση.
Το business plan ως αποτέλεσμα της Στρατηγικής θα συμβάλλει στην αξιολόγηση της ίδιας της στρατηγικής, το σχεδιασμό του προϋπολογισμού, την εξεύρεση χρηματοδότησης, την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, την εκτίμηση της βιωσιμότητας, τη περίπτωση αναδιάρθρωσης και θα χρησιμοποιηθεί επίσης για σκοπούς αποτίμησης, εξαγορών και συγχωνεύσεων, συνεργιών με άλλες εταιρείες κλπ.
Στο τέλος αφού έχει ολοκληρωθεί η Στρατηγική Ανάλυση και η ανάλυση της διαδικασίας κατάρτισης του Business Plan ακολουθεί Case Study με τη χρήση ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού μοντέλου, στο οποίο γίνεται αποτίμηση του Business Plan με τη μέθοδο DCF καθώς και υπολογισμός του IRR. Το χρηματοοικονομικό μοντέλο είναι δυναμικό, περιλαμβάνει σενάρια, ανάλυση ευαισθησίας και ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες

Αναλυτικά περιεχόμενα του μαθήματος:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
• Corporate Strategy and Business Planning
• Τι είναι το Corporate Strategy
• Τι είναι το Business Planning
• Σύνδεση Corporate Strategy με Business Planning
• H έννοια της Στρατηγικής και του Στρατηγικού Management
Κεφάλαιο 2 : Corporate Strategy
Κεφάλαιο 2.1 : Corporate Strategy, Εξωτερικό Περιβάλλον
• H έννοια της Στρατηγικής και του Στρατηγικού Management Διάγραμμα
• Εξωτερικό Περιβάλλον
• Μάκρο – Περιβάλλον
• Μίκρο – Περιβάλλον
• Μίκρο – Περιβάλλον, Μοντέλο 5 Δυνάμεων
• Μίκρο – Περιβάλλον, Στρατηγικές Ομάδες
Κεφάλαιο 2.2 : Corporate Strategy, Εσωτερικό Περιβάλλον
• Εσωτερικό Περιβάλλον
• Στρατηγικές Ικανότητες, Πόροι – Ικανότητες
• Ανάλυση Στρατηγικών Ικανοτήτων, Ανάλυση VRIO
• Ανάλυση Στρατηγικών Ικανοτήτων, Ανάλυση Αλυσίδα Αξίας
• Ανάλυση Στρατηγικών Ικανοτήτων, Ανάλυση Αλυσίδα Αξίας Διάγραμμα
Κεφάλαιο 2.3: Corporate Strategy, Διαμόρφωση Στρατηγικής
• Διαμόρφωση Στρατηγικής
• Θέση και Κατάσταση της Εταιρείας
• Αποστολή, Όραμα, Αξίες, Στόχοι
• Παράγοντες που επηρεάζουν την Αποστολή, το Όραμα, τις Αξίες και τους Στόχους –
• Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
• Επίπεδα Στρατηγική – Levels of Strategy
• Εταιρική Στρατηγική – Corporate Level Strategy
• Εταιρική Στρατηγική – Επιλογές Στρατηγικής Ανάπτυξης
• Εταιρική Στρατηγική – Επιλογές Στρατηγικής Ανάπτυξης- Οριζόντια Ολοκλήρωση
• Εταιρική Στρατηγική – Επιλογές Στρατηγικής Ανάπτυξης- Κάθετη Ολοκλήρωση
• Εταιρική Στρατηγική – Επιλογές Στρατηγικής Ανάπτυξης- Outsourcing
• Εταιρική Στρατηγική – Επιλογές Στρατηγικής Ανάπτυξης- Diversification
• Επιχειρηματική Στρατηγική – Business Level Strategy
• Επιχειρηματική Στρατηγική – Στρατηγική Κόστους και Διαφοροποίησης
• Επιχειρηματική Στρατηγική – Στρατηγική Τμηματοποίησης της Αγοράς – Market Segmentation
• Επιχειρηματική Στρατηγική – Στρατηγική Τοποθέτησης Προιόντος – Product Market Positioning
• Επιχειρηματική Στρατηγική – Γενική Στρατηγική του Porter
• Επιχειρηματική Στρατηγική – Κύκλος Ζωής της Επιχείρησης
Κεφάλαιο 2.4: Corporate Strategy, Στρατηγικές Εναλλακτικές & Αξιολόγηση
• Λειτουργική Στρατηγική – Λειτουργικές Περιοχές
• Στρατηγικές Εναλλακτικές και Αξιολόγηση
• Ανάλυση SWOT
• Ανάλυση Απόκλισης ή Χάσματος
• Στρατηγικές Εναλλακτικές και για τα τρία Επίπεδα
• Λοιπές Μέθοδοι
• Προβλέψεις – Σενάρια
• Μέθοδος Payback Period
• Μέθοδος IRR
• IRR – Παράθεση από το course Excel
• Στρατηγικές Εναλλακτικές και Αξιολόγηση – Μέθοδος DCF
• Παράθεση από το course DCF — Μέθοδοι Υπολογισμού Τελικής Αξίας – Terminal Value
• Στρατηγικές Εναλλακτικές και Αξιολόγηση – Ανάλυση Ευαισθησίας-Σενάρια
• Στρατηγικές Εναλλακτικές και Αξιολόγηση – Ανάλυση Πολλαπλών Κριτηρίων – Scorecard
Κεφάλαιο 3: Business Planning
• Στάδια Ανάπτυξης του Business Plan
• Ποιος Προετοιμάζει το Business Plan
• Ποιοι Διαβάζουν το Business Plan και ποιους Σκοπούς Εξυπηρετεί
• Η Δομή του Business Plan
• Διοικητική Σύνοψη
• Περιγραφή της Εταιρείας
• Περιγραφή των Προϊόντων ή Υπηρεσιών
• Οργανωτική Δομή και Βασικά Στελέχη
• Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς
• Σχέδιο Μάρκετινγκ – Marketing Plan
• Χρηματοοικονομικό Σχέδιο
Κεφάλαιο 4: Corporate Strategy & Business Planning – Case Study
• Corporate Strategy και Business Planning, Case Study – Εισαγωγή
• Η Εταιρεία Fit on Bike- Αποστολή, Όραμα, Αξίες, Στόχοι
• Εξέταση των Απολογιστικών Στοχείων της Fit on Bike
• Βασικοί Δείκτες της Fit on Bike
• Εξωτερικό Περιβάλλον, Κλάδος, Ανταγωνισμός
• Αλυσίδα Αξίας της Fit on Bike
• SWOT ANALYSIS της Fit on Bike
• Στρατηγικές Ομάδες – Fit on Bike
• Κύκλος Ζωής του Κλάδου του Ποδηλάτου
• Μοντέλο των 5 Δυνάμεων
• Κύκλος Ζωής του Κλάδου του Ποδηλάτου
• Επίπεδα Στρατηγικής της Fit on Bike
• Μοντέλο Γενικής Στρατηγικής Porter για την Fit on Bike
• Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Κεφάλαιο 5: Χρηματοοικονομικό Μοντέλο, DCF, IRR, Exit EBITDA, Σενάρια, Ανάλυση Ευαισθησίας
• Χρηματοοικονομικό Μοντέλο- Financial Model

  Δείτε εδώ το training syllabus της Finance Skills

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

455€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας