Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Στρατηγική επικοινωνίας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
12/10/2023 έως 13/10/2023
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00Ημ/νία Λήξης: 13/10/2023

Εισηγητής

Γιώργος Φρίγκας
Δημήτρης Πεφάνης

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε:

  • Στελέχη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
  • Διευθύνοντες Συμβούλους επιχειρήσεων (CEO’s)
  • Συμβούλους Επιχειρήσεων
  • Στελέχη Μάρκετινγκ

Περιγραφή σεμιναρίου

Ένα βασικό ζητούμενο στην ανάπτυξη μιας καμπάνιας επικοινωνίας είναι να ακολουθεί ένα στρατηγικό πλάνο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τη γενικότερη στρατηγική μιας εταιρείας ή οργανισμού, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους όσοι καλούνται να αναπτύξουν επικοινωνιακές δράσεις και αναλύει ζητήματα που επηρεάζουν την επιτυχία της επικοινωνίας. Οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν σε βάθος τις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων, τον τρόπο αντίδρασης σε συνθήκες κρίσης ή σε απρόβλεπτες καταστάσεις, τις προσεγγίσεις απέναντι σε συγκεκριμένες προκλήσεις.

Μεταξύ άλλων αναλύονται ζητήματα όπως η ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού, η τμηματοποίηση και στόχευση σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού, η έννοια του branding και της φήμης. Παράλληλα, παρουσιάζονται πραγματικά case studies και πραγματοποιούνται ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν στην πράξη τα σημαντικότερα θεωρητικά ζητήματα.

Περιεχόμενα

1) Η έννοια της Στρατηγικής:

a) Τρόποι επιλογής στρατηγικές

b) Στρατηγικές κατευθύνσεις

c) Η στρατηγική στο πεδίο της επικοινωνίας

2) Στρατηγικές ανάπτυξης καμπανιών επικοινωνίας

a) Κάλυψη vs συχνότητα

b) Τμηματοποίηση

c) Στόχευση

d) Τοποθέτηση

3) Στρατηγικές ανταγωνισμού

4) Branding

a) Η σημασία της εταιρικής φήμης

b) Το χτίσιμο ενός Brand

c) Brand Equity

5) Ψηφιακή στρατηγική επικοινωνίας

a) Επιλογή δικτύων και πλατφορμών

b) Στρατηγική επικοινωνίας και social media

c) Αξιοποιώντας τους influencers

6) Πρακτική άσκηση με βάση πραγματικά παραδείγματα

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD). 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.