Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής

Κώστας Θεοφανίδης

Σε ποιους απευθύνεται

- Σε στελέχη που βρίσκονται τόσο στο πυρήνα της Διοίκησης (management) εταιρειών όσο και σε όλους τους τομείς που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων
- Σε επαγγελματίες, νέους επιχειρηματίες και startups που θέλουν να κατευθύνουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδάξει με απλή και συμπυκνωμένη θεώρηση όλο τον κορμό της οικονομικo-επιχειρηματικής σκέψης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Δηλαδή:

  • Να αυξήσει την ικανότητα των επιχειρηματιών και των στελεχών για σωστές επιχειρηματικές προτάσεις και αποφάσεις
  • Να βοηθήσει τα στελέχη με λίγες ή καθόλου οικονομικές γνώσεις στην επικοινωνία και συνεργασία τους με τα στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης

Περιγραφή σεμιναρίου

 Θεματολογία εκπαίδευσης

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.1 Ενεργητικό
1.2 Παθητικό
1.3 Καθαρή θέση
1.4 Depreciation – Amortization
1.5 Working Capital
1.6 Δείκτες CURRENT RATIO, QUICK RATIO, CCC
1.7 Συμπεράσματα από την ανάγνωση του Iσoλογισμού

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
2.1 Κόστος πωληθέντων
2.2 Overheads
2.3 EBITDA – EBIT
2.4 Αποτελέσματα Eκμετάλλευσης – Αποτελέσματα Χρήσης
2.5 Πώς βελτιώνουμε την Κερδοφορία

3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
3.1 Λειτουργικό και Χρηματοοικονομικό Κόστος Αποθήκευσης
3.2 Επίπτωση στον Ισολογισμό
3.3 Επίπτωση στην Κερδοφoρία

4. CASH FLOW
4.1 Τι είναι – από τι εξαρτάται
4.2 H σχέση του με την Κερδοφορία
4.3 DSO – DPO – DIO
4.4 Πώς οι Μέρες Αποθέματος, οι Μέρες Πληρωμής Πελατών και οι Μέρες Πληρωμής Προμηθευτών επηρεάζουν το cash flow και τα κέρδη

5. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
5.1 Απόδοση επένδυσης ROI – RONA – NPV – DCF
5.2 Total Cost of Ownership
5.3 Πώς το outsourcing επιδρά στο RΟΝΑ
5.4 Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά μιας επένδυσης ώστε να γίνει βιώσιμη

6. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
6.1 Μέθοδοι Αποτίμησης
6.2 Πώς βελτιώνουμε την αξία της μετοχής

Πληροφορίες συμμετοχής

Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD). 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.