Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Σήμανση CE Στις Ηλεκτρικές Συσκευές

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Αντώνιος Πολίτης

Σε ποιους απευθύνεται

Αφορά στα κάτωθι στελέχη/εργαζόμενους (ενδεικτικά):
Κατασκευαστές
Εισαγωγείς
Διανομείς ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών
Συμβουλευτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πιστοποίησης
Μηχανικοί εμπλεκόμενοι στον τομέα της πιστοποίησης

Σκοπός

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Επιλέγουν τα κατάλληλα εναρμονισμένα πρότυπα
- Καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος
- Συντάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης

Οφέλη για το συμμετέχοντα:
Απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με την υποχρεωτική σήμανση CE για τα προϊόντα στα οποία έχει εφαρμογή. Δυνατότητα σύνταξης Τεχνικού φακέλου και δήλωση συμμόρφωσης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα καλύπτει εξειδικευμένη θεματολογία για την σήμανση CE που είναι υποχρεωτική Ευρωπαϊκή σήμανση για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υποδηλώνει τη συμμόρφωση µε ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της ΕΕ. Η σήμανση CE μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα προϊόν εάν εμπίπτει στο φάσμα εφαρμογής τουλάχιστον μιας εκ των 22 οδηγιών νέας προσέγγισης της ΕΕ.

Δίχως τη σήμανση CE, κι επομένως δίχως να συµµμορφώνεται ένα προϊόν µε όσα προβλέπουν οι οδηγίες που το αφορούν, το προϊόν δεν πρέπει να κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ. Από την άλλη, εάν το προϊόν εκπληρώνει τα προβλεπόμενα από τις οδηγίες που το αφορούν, τότε καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί να απαγορεύει, να περιορίζει ή να παρακωλύει την κυκλοφορία του στο έδαφός της. Για το λόγο αυτό, η σήμανση CE θεωρείται και ως το εμπορικό διαβατήριο των προϊόντων. Η σήμανση CE, δεν είναι σήμα ποιότητας αλλά αναφέρεται περισσότερο στην ασφάλεια παρά στην ποιότητα του προϊόντος. Τα περισσότερα σήματα ποιότητας των προϊόντων είναι εθελοντικά για τους παραγωγούς σε αντίθεση µε τη σήμανση CE, που είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα στα οποία έχει εφαρμογή. Το CE υποδεικνύει συµµμόρφωση µε Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, και διαπιστώνεται µε την τήρηση καθαρών και διακεκριμένων διαδικασιών που επονομάζονται «διαδικασίες επιβεβαίωσης συµµμόρφωσης». Για τα περισσότερα είδη προϊόντων η τοποθέτηση της σήμανσης CE προϋποθέτει την ύπαρξη του Τεχνικού Φακέλου του προϊόντος, βασικό κομμάτι του οποίου είναι οι Εκθέσεις Δοκιμών.

Περιεχόμενα:
Σήμανση CE και νομικές υποχρεώσεις
Τι είναι η σήμανση CE
Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές οδηγίες
Υποχρεώσεις κατασκευαστών
Παρουσίαση των οδηγιών LVD, EMC,RED,ECODESIGN, RoHS, CPR
Μεθοδολογία εύρεσης των οδηγιών που εφαρμόζονται εναρμονισμένα πρότυπα
Τεκμήριο συμμόρφωσης
Τι είναι ο Τεχνικός Φάκελος προϊόντος
Περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου
Σύνταξη Δήλωσης Συμμόρφωσης

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD). Το σεμινάριο πραγματοποιείται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με την Labor s.a.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.