Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πωλήσεις & Marketing

Εισηγητής

Γεώργιος Καραδήμας

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές ή / και προϊσταμένους πωλήσεων και marketing καθώς και εμπορικών ή και γενικών διευθυντών που επιθυμούν να οργανώσουν την προσπάθεια marketing και πωλήσεων των οργανισμών τους με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό.

Σκοπός

Οφέλη από το Σεμινάριο
Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην διαχείριση της εμπορικής λειτουργίας των οργανισμών τους. Θα έχουν διδαχθεί κι εμπεδώσει τις βασικές αρχές σχεδιασμού, πράγμα που θα τους βοηθήσει να τις εφαρμόσουν στο περιβάλλον του οργανισμού τους και να την προσαρμόσουν σωστά στις ανάγκες και στις δυνατότητές του. Θα έχουν διασφαλίσει τέλος την δυνατότητα της διαρκούς παρακολούθησης μέσα από δείκτες απόδοσης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο σωστός σχεδιασμός, η οργάνωση και η διαχείριση της εμπορικής λειτουργίας ενός οργανισμού αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της επιτυχίας της εμπορικής του προσπάθειας. Από την μια πλευρά, το σημαντικό κόστος που εισάγει η εμπορική λειτουργία μιας εταιρείας (marketing και πωλήσεις) επιβάλλει την αποδοτική της λειτουργία. Από την άλλη, είναι σημαντικό αυτή να είναι αποτελεσματική, έτσι ώστε να οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών, στην ικανοποίηση των πελατών και εν τέλει σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

Περιεχόμενα
· Τέσσερα management styles κι εφαρμογή τους στην εμπορική λειτουργία
· Στρατηγική marketing και πως αυτή υποστηρίζει την στρατηγική της εταιρείας
· Σχέδιο marketing και τα συστατικά του
· Δομή τμήματος πωλήσεων
· Διαχείρισης δραστηριότητας πωλητών και σχετικά εργαλεία
· Κατηγορίες προϊόντων – υπηρεσιών και αγορών
· Εμπορική και πιστωτική πολιτικής
· Εργαλεία παρακολούθησης προσφορών και παραγωγής στατιστικών
· Απαραίτητα στατιστικά στοιχεία
· Εργαλεία διαχείρισης απόδοσης
· Εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων

Πληροφορίες συμμετοχής

Σημείωση
Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.