Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Επιχειρηματική Σκέψη και Δράση για Στελέχη

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
14/02/2023 έως 15/02/2023
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 15/02/2023

Εισηγητής

Κώστας Θεοφανίδης

Σε ποιους απευθύνεται

Μanagers και στελέχη επιχειρήσεων με φιλοδοξίες και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται επιχειρηματικές δραστηριότητες και θέλει να αποκτήσει γνώσεις, ικανότητες και Επιχειρηματική Νοημοσύνη για να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και να λαμβάνει επιχειρηματικά σωστές αποφάσεις.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει σε στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις τα μυστικά της επιχειρηματικότητας, τις γνώσεις, τις συμπεριφορές, τα εργαλεία, τις τακτικές και στρατηγικές για να αντιλαμβάνονται την επιχειρημα-τική δυναμική, αλλά και να συνεισφέρουν στην επιτυχία της επιχείρησης.

Περιγραφή σεμιναρίου

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την projectyou ltd

Περιεχόμενα
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
- Οι Άνθρωποι, τα Κεφάλαια, η Γνώση, το Προϊόν, το Όραμα, οι Στόχοι, το Πλαίσιο, η Στρατηγική, η Τακτική, το Ρίσκο, το Κέρδος
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
- Business Case, Business Plan, Business Model, Project Plan, Marketing Plan
- Τεχνικές εξεύρεσης επιχειρηματικών ιδεών, αξιολόγηση, Business development
- RACI chart, GATE process, SMART objectives, Performance CONTRACTS, Performance SCORECARDS
- Τεχνικές DECISION MAKING, OPTIONS, ASSUMPTIONS, RESTRICTIONS, Evaluation CRITERIA, PARETO, SWOT ANALYSIS, DECISION TREES, ISHIKAWA
- RISK ASSESSMENT, CONTINUITY PLAN
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
- Έσοδα, σταθερά και μεταβλητά έξοδα, CONTRIBUTION, OVERHEADS, ΜARGIN, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, CASH FLOW, EBIT, EBITDA,
- Αξιολόγηση επενδύσεων, NPV, ROI, RONA, DCF, Fixed Assets, BREAK-EVEN
- Μέθοδοι εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων, Aξία Επιχείρησης, TCO/LLC
- Μεθοδολογία trade-offs στο Supply Chain, Βέλτιστο ύψος αποθέματος, μέγεθος παραγγελίας, επίπεδο εξυπηρέτησης, μείγμα στόλου, drop size, κλπ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ MARKETING
- Ανάλυση περιβάλλοντος PEST, αγοράς, τιμολογιακές πολιτικές, ταξινόμηση προϊόντων BOSTON, επιλογή αγορών-targeting, marketing plan, 4Ps
O ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
- Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες
- Πώς δημιουργούμε την αποδοτική ομάδα. Αξιολόγηση 360⁰
- Ικανότητες μελών, νοοτροπίες, ανάγκες, κίνητρα
- Δυναμικά οργανογράμματα
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
- Οι άξονες βιωσιμότητας SUSTAINABILITY: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον
- Εταιρική Υπευθυνότητα CSR
- Στρατηγικές επιβίωσης 7Fs, Διαχείριση ανταγωνιστών
- GLOCALITY, SYNERGIES, EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, KAINOTOMIA
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Τεχνικές επάρκειες, επάρκειες Συμπεριφοράς, επάρκειες Πλαισίου
- Διαχείριση Αλλαγών, Κρίσεων και Ευκαιριών
- Διαχείριση σχέσεων με Προϊστάμενους, Υφιστάμενους, Stakeholders, Αγορά
- Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Συνέπεια,”Walk the talk”, Aυτο-έλεγχος, Δεκτικότητα, Δέσμευση, Παρακίνηση, Ηθική.

Πληροφορίες συμμετοχής

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.