Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Critical Path - Consulting & Training
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
14/03/2023 έως 06/04/2023
E-LearningΗμ/νία Λήξης: 06/04/2023

Εισηγητής

Γιάννη Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων. Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του PMI® για την πιστοποίηση PMP®. Σύμφωνα με το PMI®, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις του PMP® είναι (για όσους έχουν πτυχίο επιπέδου batchelor ή ανώτερο) τουλάχιστον 36 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας στη Διαχείριση Έργων, κατά την διάρκεια των οποίων τουλάχιστον 4500 ώρες σε ηγεσία δραστηριοτήτων Έργων. Επίσης, 35 contact hours εκπαίδευσης σε Project Management (καλύπτονται από το σεμινάριο).

Σκοπός

Βασικός στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να περάσουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)® του Project Management Institute (PMI)®, η οποία σήμερα αποτελεί την πλέον διαδεδομένη πιστοποίηση παγκοσμίως στο χώρο της Διαχείρισης Έργων. Το σεμινάριο βασίζεται στην τελευταία έκδοση του PMBOK® Guide (6th edition), του εγχειριδίου δηλαδή του PMI.
Επιπλέον, δίνει στους συμμετέχοντες μια λεπτομερέστατη και πρακτική μεθοδολογία (με συγκεκριμένα έγγραφα, εργαλεία και τεχνικές) για την αποτελεσματικότερη Διαχείριση των Έργων τους.
Χαρακτηριστικό του σεμιναρίου είναι η πρακτική του μορφή, η οποία εστιάζεται σε εφαρμοσμένα παραδείγματα της – ιδιαίτερα περιεκτικής – ύλης των εξετάσεων.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:
- Γνωρίζετε τις 5 Ομάδες Διεργασιών, τις 10 Γνωστικές Περιοχές και τις 49 Διεργασίες της Διαχείρισης Έργων κατά PMBOK® Guide 6th edition.
- Εφαρμόζετε τα παραπάνω σε μια λεπτομερή και συστηματική μεθοδολογία για όλα τα αναλαμβανόμενα έργα.
- Μπορείτε να επιλέγετε τα κατάλληλα έγγραφα, εργαλεία και τεχνικές και να τα εντάσσετε στις διαδικασίες Διαχείρισης Έργων που χρησιμοποιείτε.
- Κατανοήσετε τις έννοιες του PMI® μέσα από πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές.
- Καλύπτετε την εκπαιδευτική προαπαίτηση για PM για την εξέταση PMP®!

Περιγραφή σεμιναρίου

Μέσα στο 2020 το Project Management Institute (PMI) αποφάσισε να ετοιμάσει το δικό του υλικό και ασκήσεις για την προετοιμασία των εξετάσεων PMP. Στην συνέχεια, μέσα από μια διαδικασία αυστηρών κριτηρίων, επέλεξε τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς οι οποίοι θα μπορούν να διδάξουν αυτό το υλικό, και οι οποίοι θα αποτελούν τους νέους Authorized Training Partners (ATPs).

Επιπλέον, πάλι μέσα στο 2020, το PMI ανανέωσε την μορφή και το περειχόμενο της εξέτασης PMP, βγάζοντας ένα νέο Exam Content Outline (syllabus). Οι αλλαγές στην νέα εξέταση, η οποία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2021 είναι σημαντικές και δομικές. Η ύλη χωρίζεται σε 3 βασικές ενότητες (People, Process, Business Environment), ενώ περί των 50% των ερωτήσεων θα προέρχεται από ένα agile περιβάλλον!

Η Critical Path, με πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων PMP, αποτελεί εναν από τους πρώτους ATPs παγκοσμίως, και προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νεο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP! Το υλικό και οι ασκήσεις του PMI εμπλουτίζονται με το δικό μας επιπλέον υλικό και ασκήσεις, παραδείγματα, templates, online τεστ προετοιμασίας κλπ.

Στόχος αυτού του νέου αυτού σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να περάσουν τις νέες εξετάσεις για την πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)® του Project Management Institute (PMI)®, όπως αυτές θα δίνονται από τον Ιανουάριο του 2021.

Το σεμινάριο βασίζεται στην τελευταία έκδοση του PMBOK® Guide (6th edition), του εγχειριδίου δηλαδή του PMI. Επίσης, χρησιμοποιεί το Agile Practice Guide του PMI. Τέλος, αξιοποιεί την βιβλιογραφία που προτείνει το PΜΙ και έχει αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του νέου Exam Content Outline.

Το υλικό του σεμιναρίου το οποίο έχει αναπτυχθεί από το PMI θα είναι διαθέσιμο online για τους συμμετέχοντες, μαζί με επιπλέον υλικό από το ίδιο το PMI (checklists, templates κλπ).

Χαρακτηριστικό του σεμιναρίου είναι η πρακτική του μορφή, η οποία εστιάζεται στις ασκήσεις που για πρώτη φορά έχει αναπτύξει το ίδιο το PMI και που μόνο οι Authorized Training Partners μπορούν να χρεησιμοποιούν!.

Η εξέταση για την απόκτηση της πιστοποίησης PMP αποτελείται από 200 multiple-choice ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε 4 ώρες. Μπορείτε να δώσετε την εξέταση από τον υπολογιστή σας, μέσω online proctoring με βιντεοκάμερα, σε μέρες και ώρες που θα σας βολεύει!

Περιεχόμενα

Introduction
Το Project Management Institute (PMI)
Οι Εξετάσεις Για Την Πιστοποίηση PMP
Διατήρηση της πιστοποίησησς
Ta sites του Project Management Institute

Creating a High-Performing Team
Build a Team
Define Team Ground Rules
Negotiate Project Agreements
Empower Team Members and Stakeholders
Train Team Members and Stakeholders
Engage and Support Virtual Teams
Build a Shared Understanding about a Project

Starting the project
Determine Appropriate Project Methodology/Methods and Practices
Plan and Manage Scope
Plan and Manage Budget and Resources
Plan and Manage Schedule
Plan and Manage Quality of Products/Deliverables
Integrate Project Planning Activities
Plan and Manage Procurement
Establish Project Governance Structure
Plan and Manage Project/Phase Closure

Doing the work
Assess and Manage Risks
Execute Project to Deliver Business Value
Manage Communications
Engage Stakeholders
Create Project Artifacts
Manage Project Changes
Manage Project Issues
Ensure Knowledge Transfer to Project Continuity

Keeping the Team on track
Lead a Team
Support Team Performance
Address and Remove Impediments, Obstacles, and Blockers
Manage Conflict
Collaborate with Stakeholders
Mentor Relevant Stakeholders
Apply Emotional Intelligence to Promote Team Performance

Keeping the business in mind
Manage Compliance Requirements
Evaluate and Deliver Project Benefits and Value
Evaluate and Address Internal and External Business Environment Changes
Support Organizational Change
Employ Continuous Process Improvement

Πληροφορίες συμμετοχής

Υπάρχει έκπτωση για περισσότερες από μία συμμετοχές από την ίδια εταιρεία σε κάθε σεμινάριο.
Επίσης, υπάρχει έκπτωση για κάθε συμμετοχή σε παραπάνω από ένα σεμινάρια μέσα στο εξάμηνο.
Είναι δυνατή η οργάνωση των σεμιναρίων μέσα στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Τα σεμινάριά μας μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 0,24%.
Υπάρχουν ειδικές τιμές για άνεργους και φοιτητές.

Διάρκεια: 48 ώρες
Ημέρες και Ώρες Διεξαγωγής:
14, 16, 18, 21, 23, 28, 30 Μαρτίου, 1, 4, 6 Απριλίου 2023 (8 απογεύματα 18:00 – 21:15, 2 Σάββατα 09:00 – 16:30)

Οι εξετάσεις δίνονται και online από τον υπολογιστή σας! 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες μας τις εκπαιδεύσεις και απομακρυσμένα, ζωντανά μέσω live streaming από τη διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα zoom. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδεθούν από το σπίτι ή τη δουλειά τους, από τον υπολογιστή, το laptop ή ακόμα και το κινητό τους!

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.