Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εμπορική Αλληλογραφία

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
21/02/2023
1 εβδομάδα
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
21/03/2023
1 εβδομάδα

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στις Γραμματείς Γεν. Διεύθυνσης και Δ.Σ. και στα λοιπά Στελέχη που εμπλέκονται στην Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση πρακτικών γνώσεων για τη σύνταξη επιτυχημένων επαγγελματικών επιστολών, δελτίων τύπου, αναφορών, πρακτικών, εγκυκλίων κλπ.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Βασικά χαρακτηριστικά εγγράφου
 • Μορφή και εμφάνιση εγγράφου
 • Αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματική συγγραφή κειμένων
 • Συγγραφή κειμένων
 • Πρακτικές υποδείξεις επανεξέταση - επιμέλεια - διόρθωση κειμένου
 • Πηγές πληροφόρησης και βοηθήματα
 • Είδη εγγράφων
 • Σύνταξη επαγγελματικών επιστολών, το ύφος, τα μέρη & τα είδη της επιστολής, αρχές γραπτής επικοινωνίας
 • Συγγραφή επαγγελματικών επιστολών, διαχείριση επαγγελματικών e-mail
 • Εμπορική Αλληλογραφία
 • Χρήση Μηχανών Αναζήτησης

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ώρες /1 εβδομάδα με e-Learning.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ασύγχρονη e-Learning Μεθοδολογία

Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.

Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο  από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.