Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 9001:2015 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Άννα Γεωργίου, Αναστάσιος Ναούμ

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη και εργαζομένους που θέλουν να ενημερωθούν για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και να συνδράμουν στο έργο της εφαρμογής και της βελτίωσής τους.

Σκοπός

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), που βασίζεται στο πρότυπο ISO 9001:2015.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και αναλύονται με χρήση παραδειγμάτων εφαρμογής τους σε οργανισμούς.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να απασχολούνται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και σε οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο.

Περιεχόμενα:

  • Τι είναι πρότυπο. Φορείς τυποποίησης.
  • Γενική παρουσίαση της δομής των προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης και ειδικότερα του προτύπου ISO 9001:2015
  • Προσέγγιση διεργασίας και κύκλος βελτίωσης (PDCA), Προσέγγιση διακινδύνευσης
  • Ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015 ανά παράγραφο, θέματα εφαρμογής

Πληροφορίες συμμετοχής

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και εκτάκτως, κατόπιν αίτησης ενδιαφερόμενου οργανισμού.
Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.