Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 50001:2018 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Dr. Παναγιώτης Αχλάδας, Αλέξανδρος Καραπέτσης, Αναστάσιος Ναούμ

Σε ποιους απευθύνεται

Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι εκείνοι που χρειάζονται λεπτομερή γνώση του ελέγχου διαδικασιών EnMS- Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης, Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης, άτομα της Διοίκησης που εμπλέκονται στην εφαρμογή και τη συντήρηση του ISO 50001, καθώς και Στελέχη που εργάζονται σε Ρυθμιστικές Αρχές.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους, με βάση το ISO 50001 και σύμφωνα με το ISO 19011 και το ISO 17021, όπου αυτά εφαρμόζονται. Πιο αναλυτικά, το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να γίνουν ικανοί Επικεφαλής Επιθεωρητές, συμπεριλαμβάνοντας τα παρακάτω:

  • Επεξήγηση του σκοπού ενός Ενεργειακού Συστήματος Διαχείρισης(EnMS), των προτύπων ενός EnMS, επιθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης (MS) και μιας τρίτου μέρους Πιστοποίησης.
  • Δομή του P-D-C-A (Plan- Do- Check- Act)
  • Αλληλεξάρτηση μεταξύ των εννοιών Διαχειριστική Υπευθυνότητα, Ενεργειακή Πολιτική, Ενεργειακή Σχεδίαση, Έλεγχος Απόδοσης, Διαχείριση Αναθεώρησης και Συνεχής Βελτίωση
  • Διαφορές μεταξύ πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους Eπιθεωρήσεων
  • Ο ρόλος και η ευθύνη του Eπιθεωρητή
  • Διεξαγωγή όλων των διαδικασιών της επιθεώρησης μέσω άκρως διαδραστικών ασκήσεων: σχεδιασμός, διεξαγωγή, αναφορά και επαλήθευση επιθεώρησης EnMS, που συμπεριλαμβάνουν ασκήσεις ρόλων.

Η Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου (συμπεριλαμβάνεται η γραπτή εξέταση) πραγματοποιείται με την απόκτηση πιστοποιητικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την αίτηση ενός ενδιαφερόμενου για να διαπιστευτεί ως επιθεωρητής του φορέα IRCA.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου, υπάρχει 2ωρη γραπτή εξέταση, η επιτυχία της οποίας, σας οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικό CQI and IRCA Certified Course No. 2088 – provided by TÜV NORD CERT GmbH. Η γραπτή εξέταση, μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην ελληνική γλώσσα,  στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Κρήτη- Ιωάννινα- Ρόδος, κατά τις ώρες: 09:30 -17:00), είτε εξ αποστάσεως, στην αγγλική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.