Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Δημόσιες Σχέσεις

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
25/06/2024
20 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
23/07/2024
20 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
28/08/2024
20 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες, στελέχη και επαγγελματίες που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τις Δημόσιες Σχέσεις, πιστεύοντας πως αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους πρακτικής.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων και εξοικείωση των στελεχών τόσο με τις σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας όσο και με τα εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων, για τη δημιουργία και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων. Ακόμη, καθώς οι Δημόσιες Σχέσεις εμπεριέχουν την επιστράτευση επικοινωνιακών τεχνικών, απαραίτητων σε κάθε επιχείρηση, μέσα από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα μάθουν πως κτίζονται αμοιβαία επωφελείς σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ οργανισμών και κοινού.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
• Ορισμοί Δημοσίων Σχέσεων, Code of Conduct
• Βρετανική και Αμερικανική Σχολή
• Εταιρική Εικόνα , Εταιρική Ταυτότητα , Εταιρική Φήμη
• Τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις σε διαφήμιση, πωλήσεις, δημοσιότητα, ενημέρωση
• Προπαγάνδα: έννοια, εφαρμογές, δεοντολογία
• Ο ρόλος της επικοινωνίας στις Δημόσιες Σχέσεις: βασικά στοιχεία επικοινωνίας και
συναίσθημα . Σωματική επικοινωνία. Το κτίσιμο αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης
• Φορείς Δημοσίων Σχέσεων: το έργο και τα προσόντα των φορέων. Η επιλογή του μέσου
• Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων: στρατηγική σκέψη, διοίκηση και στάδια στρατηγικού σχεδιασμού
• Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων: οφέλη, measurement επιτυχίας, ανατροφοδότηση
• Εφαρμογή πλάνου: ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Χορηγίες
• Ασκήσεις, Παραδείγματα, Σύγχρονες Περιπτώσεις
• Εφαρμογή πλάνου: σύνδεση με ΜΜΕ , Δελτίο Τύπου, ενδοεταιρικές Δημόσιες Σχέσεις
• Κυβέρνηση, Κυβερνητικοί Μηχανισμοί και ΜΚΟ
• Διαμόρφωση του μηνύματος, Image Making
• Εξυπηρέτηση Πελατών Εταιρική Φιλοξενία
• Ομιλίες , εταιρικές εκδηλώσεις, event management
• Ασκήσεις, Παραδείγματα, Σύγχρονες Περιπτώσεις

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ e-learning
Η Εκπαιδευτική Διαδικασία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του FUTURE BUSINESS SCHOOL διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί. Η διαδικασία διεξάγεται μέσω υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία είναι προσβάσιμη και από tablet ή smartphone. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της εγγραφής του σπουδαστή, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail του, username & ατομικό password με το οποίο θα μπορεί να εισέρχεται εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο στον ατομικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές. Ο σπουδαστής μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο καθηγητή του για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 20 ώρες.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως, περιλαμβάνει:

 • Την ηλεκτρονική αποστολή κωδικών πρόσβασης οι οποίοι έχουν ισχύ μέχρι την αποφοίτηση του.
 • Το Syllabus του μαθήματος.
 • Το Χρονοδιάγραμμα του μαθήματος.
 • Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη, στην οποία και εξετάζεται μέσω επιμέρους τεστ αξιολόγησης, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο αρμόδιος καθηγητής.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά (σε ηλεκτρονική μορφή), ανά διδακτική ενότητα και ανά μάθημα και το οποίο μπορείτε είτε να το διαβάσετε μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα, είτε να το αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση. Ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει αρχεία .ppt, .pdf, videos, quizzes, links, υποδειγματικές ασκήσεις, case studies, πρόσθετη βιβλιογραφία, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης, λεξιλόγιο μαθήματος. Το ηλεκτρονικό υλικό οργανώνεται από έμπειρους καθηγητές κάθε προγράμματος οι οποίοι διαθέτουν πολυετή διδακτική δραστηριότητα και εργασιακή εμπειρία.
 • Υποστηρικτικό υλικό των μαθημάτων (άρθρα, σύνδεσμοι (links) και παραπομπές στο internet, σχετικά βίντεο, προτεινόμενη βιβλιογραφία κλπ).
 • Την αποστολή οδηγιών για τη μελέτη των εργασιών, τα κριτήρια αξιολόγησης, τις ώρες επικοινωνίας με τον αρμόδιο καθηγητή για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων καθώς και τα σχόλια και τις διορθώσεις επί των εργασιών.
 • Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη, στην οποία και εξετάζεται μέσω επιμέρους τεστ αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο αρμόδιος καθηγητής.
 • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή, tablet ή το κινητό με άμεση ενημέρωση του σπουδαστή για την επίδοση & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων
 • Αναλυτική Βαθμολογία on line των εξετάσεων ανά μάθημα & ανά ενότητα.
 • Νέα του Future Business School (εκδηλώσεις της σχολής, σημαντικές ανακοινώσεις κλπ).
 • Νέα που αφορούν μόνο τους σπουδαστές κάποιου συγκεκριμένου σεμιναρίου ή τμήματος.
 • Η χορήγηση του τίτλου σπουδών πραγματοποιείται, σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 40%.
 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχονται στον κανονισμό σπουδών.
 • Επικοινωνία - υποστήριξη: Οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους καθηγητές, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς επίσης και με την γραμματεία του Future Business School.
 • Έντυπο αξιολόγησης του εισηγητή, της σχολής & του εκπαιδευτικού υλικού.

Κόστος Συμμετοχής

190€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.