Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Interviewing Skills / Δεξιότητες Επαγγελματικής συνέντευξης

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Αγγελική Κοτσολάκη

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους εμπλέκονται, διενεργούν ή συμμετέχουν σε συνεντεύξεις επιλογής εργαζομένων, είτε από την πλευρά του υποψηφίου-συνεντευξιαζόμενου, είτε από την πλευρά του εργοδότη-συνεντευκτή.

Σκοπός

Καθώς η αναζήτηση εργασίας αλλά και η αναζήτηση αποτελεσματικών εργαζομένων γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικά,είναι πιο επιτακτικό από ποτέ οι επαγγελματικές συνεντεύξεις να καταλήγουν στη σωστή επιλογή εργαζομένου για τη σωστή εργασία.
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της εργασιακής συνέντευξης σαν εργαλείο αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού από την πλευρά της επιχείρησης και αξιοποίησης ευκαιριών από την πλευρά των εργαζομένων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
Η επαγγελματική συνέντευξη: ορισμός, στόχοι, οπτικές γωνίες
Τύποι συνεντεύξεων (δομημένη, μη δομημένη, panel interviews)
Πριν τη συνέντευξη
- Προετοιμασία
- Η πρώτη εντύπωση
Βασικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων
- Στοιχεία που αναζητούν οι εργοδότες
- Ιδανικά προσόντα ανά περίπτωση
- Εργασιακές δεξιότητες
Η συνέντευξη
- Γλώσσα σώματος
- Συνήθεις ερωτήσεις του εργοδότη
- Ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική / ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου
- Ερωτήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη εργασία
- Ερωτήσεις συμπεριφοράς – χαρακτήρα
- Συνήθεις ερωτήσεις του υποψηφίου
- Διαπραγμάτευση αποδοχών
Μετά τη συνέντευξη
Roleplaying / προσομοίωση επαγγελματικής συνέντευξης συμμετεχόντων

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.