Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

BRC Agents & Brokers BRC Approved

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται

- Έμπορικές εταιρείες: Εταιρείες που αγοράζουν ή έχουν στην κατοχή τους, προϊόντα που πρόκειται να πωλήσουν σε βιομηχανίες, άλλες εμπορικές εταιρείες, επιχειρήσεις λιανικής ή μαζικής εστίασης, αλλά όχι απευθείας στον τελικό καταναλωτή.
- Μεσίτες ή μη-παραγωγικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών: Επιχειρήσεις που διευκολύνουν την πώληση προϊόντων μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων ή και βιομηχανιών, αλλά δεν αγοράζουν τα προϊόντα, ούτε τα έχουν στην κατοχή τους.
- Εισαγωγείς-Εξαγωγείς: Επιχειρήσεις που διευκολύνουν την διακίνηση προϊόντων μεταξύ χωρών, ικανοποιώντας νομικές και τελωνειακές απαιτήσεις. Οι εισαγωγείς μπορεί να είναι επίσης Εμπορικές εταιρίες ή μεσίτες.

Περιγραφή σεμιναρίου

Έμποροι και Μεσίτες (Agents and Brokers) είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν παράγουν προϊόντα, αλλά αγοράζουν, πουλάνε ή διευκολύνουν το εμπόριο προϊόντων, παρέχοντας έναν κρίσιμο σύνδεσμο στην διακίνηση και το εμπόριο προϊόντων, επηρεάζουν δε την ασφάλεια των προϊόντων καθώς και είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρότυπο BRC Global Standard for Agents and Brokers δημιουργήθηκε για να παρέχει ένα πλαίσιο διαχείρισης της ασφάλειας, ποιότητας και νομιμότητας των προϊόντων, γι αυτές τις επιχειρήσεις που δεν παράγουν αλλά εμπορεύονται προϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων και υλικών συσκευασίας.

Περιγραφή του σεμιναρίου
Αυτό το μονοήμερο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για εμπόρους ή και μεσίτες και για όσους συναλλασσονται με αυτούς, που θέλουν να κατανοήσουν το πεδίο εφαρμογής και τις απαιτήσεις του προτύπου BRC Agents and Brokers. To σεμινάριο αυτό διδάσκεται από εγκεκριμένο εκπαιδευτή από το BRC (BRC-ATP) που θα σας βοηθήσει μέσα από πρακτικές ασκήσεις να ενισχύσετε τις γνώσεις σας.
Το πρότυπο BRC Agents and Brokers που εκδόθηκε το 2014, πιστοποιεί επιχειρήσεις στον χώρο των τροφίμων ή των υλικών συσκευασίας που παρέχουν υπηρεσίες αγοράς, διανομής και εισαγωγής. Πριν από την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι απαραίτητο να έχετε το πρότυπο (το οποίο διατίθεται δωρεάν από το BRC) και να το έχετε διαβάσει.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα γνωρίζετε:

  • Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου , ποιες επιχειρήσεις μπορούν να πιστοποιηθούν με το πρότυπο, και ποια προϊόντα μπορουν να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής
  • Την δομή και τις απαιτήσεις του προτύπου BRC Agents and Brokers
  • Τι χρειάζεται να κάνει μια επιχείρηση ώστε να επιτύχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου
  • Πώς να προετοιμαστείτε για μια επιθεώρηση σύμφωνα με το πρότυπο
  • Toπεδίο εφαρμογής και η διάρκεια της επιθεώρησης
  • Την διαδικασία για το κλείσιμο των μη συμμορφώσεων της επιθεώρησης
  • Την διαδικασία για την απονομή πιστοποιητικού

Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα με το επίσημο υλικό στην αγγλική.

 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.