Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 9001:2015 & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Άννα Γεωργίου

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη και εργαζομένους σε Φαρμακαποθήκες που:
  • Θέλουν να ενημερωθούν για τη βασική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία μιας Φαρμακαποθήκης
  • Θέλουν να ενημερωθούν για τις βασικές απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
  • Θέλουν να γίνουν Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή θέλουν να βελτιώσουν την όλη δραστηριότητα

Σκοπός

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υλοποιούν ή/ και να προωθούν βελτιώσεις στην εφαρμογή, βελτίωση και επιθεώρηση στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μιας Φαρμακαποθήκης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στη νομοθεσία και στις απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία μιας Φαρμακαποθήκης (πχ 2013/C 343/01, ΥΑ 1348/2004, υποδομές και Π.Δ. 88/2004, Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα), συνοπτικά οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και ιδιαίτερα θέματα προγραμματισμού, διενέργειας και επακόλουθων ενεργειών των εσωτερικών επιθεωρήσεων που απαιτείται να διενεργούνται.

Περιεχόμενα

  • Γενική παρουσίαση της βασικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία μιας Φαρμακαποθήκης
  • Ανάλυση απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015
  • Βασικές αρχές εσωτερικών επιθεωρήσεων και πώς τους δίνουμε προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας Φαρμακαποθήκης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.