Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πωλήσεις & Marketing

Εισηγητής

Δημήτρης Πεφάνης

Σε ποιους απευθύνεται

• Στελέχη επιχειρήσεων, όλων των βαθμίδων, τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.
• Σε όλους τους εργαζόμενους που πιστεύουν ότι η ολοκληρωμένη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία στην παγκοσμιοποιημένη αγορά αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των τρόπων και των τακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία, τόσο σε επιχειρηματικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο.

Περιγραφή σεμιναρίου

“Scripta manent”, τα γραπτά μένουν, και στη σύγχρονη εποχή της διάχυσης της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ο γραπτός λόγος, ανεξάρτητα από το μέσο μετάδοσής του, παραμένει, ως σημείο αναφοράς, εξαιρετικά ισχυρός.

Η γνώση των βασικών αρχών της γραπτής επικοινωνίας είναι κομβικής σημασίας για τον οποιοδήποτε επαγγελματία, στέλεχος επιχειρήσεων και , γενικά, για τον κάθε άνθρωπο που θέλει να επικοινωνεί αποτελεσματικά και με επιτυχία.

Περιεχόμενα

• Εισαγωγή στην έννοια της επικοινωνίας
• Βασικές μορφές επικοινωνίας (εσωτερική,
διαπροσωπική, διαμεσολαβητική, επιχειρηματική).
• Η επιλογή των λέξεων
• Χρήση συγκεκριμένων λέξεων
• Χρήση αφηρημένων λέξεων
• Η διαδικασία της πειθούς κατά τον Αριστοτέλη.
• Αναγνώριση του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε.
• Γραπτή επικοινωνία στις επιχειρήσεις και το μοντέλο
των δέκα “C”
• Πλεονεκτήματα της γραπτής επικοινωνίας
• Μορφές επίσημης γραπτής επικοινωνίας
• Γραπτή εξωτερική επικοινωνία της επιχείρησης
• Είδη εταιρικών εξωτερικών μηνυμάτων (δήλωση
οράματος, δήλωση αποστολής, προωθητικές ενέργειες,
δελτία τύπου).
• Γραπτή εσωτερική επικοινωνία – Υπηρεσιακά
σημειώματα, ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικά μηνύματα
και διαχείριση τους, μπλογκ, συμπληρωματικές
εσωτερικές εκδόσεις.
• Αντιμετώπιση ζητημάτων εσωτερικής γραπτής
επικοινωνίας υπό το πρίσμα της διαφορετικότητας
(πολιτισμικής – φυλετικής – φύλου – ηλικίας).
• Γραφή παραγράφων με πλήρες νοηματικό περιεχόμενο
• Μοντέλο PETER.
• Μεταφορά της εικόνας στο γραπτό λόγο.
• Βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη επικοινωνιακών
δεξιοτήτων, γραπτών και προφορικών.
• Γνώση και αξιοποίηση χρονικών πλαισίων για
αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία.
Πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές.

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS (TUV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.