Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Barista (5)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ

Barista basic

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το e-learning πρόγραμμα Barista Basic, είναι δομημένο σε κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σε ενότητες – μαθήματα. Σε όλο το διδακτικό υλικό, υπάρχει πλούσια κειμενογράφηση, πολλά video που αναδεικνύουν όλες τις τεχνικές και τις πρακτικές εφαρμογές ...
Διοργανωτής: Anko Academy
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ

Certified Professional Barista (CBP)

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο τόσο στο θεωρητικό κομμάτι όσο και στο πρακτικό κομμάτι για την παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων που παρασκευάζονται σε ένα bar....
Διοργανωτής: StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ

Certified Professional Bartender (CPBt)

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο τόσο στο θεωρητικό κομμάτι όσο και στο πρακτικό κομμάτι για την παρασκευή Cocktails που παρασκευάζονται σε ένα bar. ...
Διοργανωτής: StartLearn
Χορηγοί ενότητας
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ

Βartending level 1

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το πρόγραμμα σπουδών Bartending Level 1, είναι ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών, απόλυτα συνδεδεμένο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος του Bartending Level 1 είναι το να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους στις βάσεις του bartending ...
Διοργανωτής: Anko Academy
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ

Βartending level 2

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το e-learning πρόγραμμα σπουδών Bartending Level 2, είναι δομημένο σε κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σε ενότητες – μαθήματα. Σε όλο το διδακτικό υλικό, υπάρχει πλούσια κειμενογράφηση, πολλά video που αναδεικνύουν όλες τις τεχνικές και τις πρακτικές ...
Διοργανωτής: Anko Academy