Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Πιστοποιήσεις | Microsoft / Oracle (7)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 16/10/2023
Το σεμινάριο Full Stack Web developer Java Springboot είναι ταχύρρυθμο και εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Αποτελούν Πιστοποιημένη Εκπαίδευση ή Μετεκπαίδευση από τον Βρετανικό Φορέα NOCN, που παρέχει...
Live E-Learning 16/10/2023
Στόχος του σεμιναρίου, είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ως προς το πρότυπο ISO 20000 ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 23/10/2023
Το CCNA® είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα της Ακαδημίας Δικτύων CISCO. Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά πιστοποιημένα εργαστήρια, με συσκευές CISCO, στις οποίες οι φοιτητές μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση, ενώ η ύλη των...
Mediterranean Professional Studies
Live E-Learning 23/10/2023
Το CCNP® είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα της Ακαδημίας Δικτύωσης της Cisco. Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά πιστοποιημένα εργαστήρια, με συσκευές Cisco, στις οποίες οι σπουδαστές μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση...
Mediterranean Professional Studies
Live E-Learning 30/10/2023

ORACLE Database Foundations 1Z0-006

Live E-Learning
30/10/2023
Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου και η εξέταση που ακολουθεί, θα σας παρέχουν τα διαπιστευτήρια πιστοποίησης που αποδεικνύουν την κατανόησή σας για τους διαφορετικούς τύπους μοντέλων και στοιχείων βάσης δεδομένων, εννοιών και σχεδιασμού...
Skills Hub
Live E-Learning 30/10/2023

ORACLE Java Foundations 1Z0-811

Live E-Learning
30/10/2023
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα γνωρίζετε τη βασική γλώσσα προγραμματισμού Java - τη γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη γλώσσα προγραμματισμού για την κωδικοποίηση των πάντων, από εφαρμογές για κινητά και εταιρικό λογισμικό, μέχρι εφαρμογές...
Skills Hub
Live E-Learning 30/10/2023

Virtual Servers & Apps – Microsoft Azure

Live E-Learning
30/10/2023
Στο σεμινάριο θα γνωρίσετε τις cloud υπηρεσίες του Microsoft Azure, τις βασικές έννοιες, αρχιτεκτονικές και λειτουργίες, καθώς και τις πολιτικές χρεώσεων και υποστήριξης. Θα μάθετε πώς καταργούμε τους φυσικούς servers και μεταφερόμαστε μέσω virtual server...
Skills Hub