Σεμινάριο σε αίθουσα:
Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή

Διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με Asperger, ελαφρά νοητική καθυστέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Ευρυμάθεια

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καλλιόπη Παπουτσάκη, Ειδική Παιδαγωγός, Δρ και Md στην ειδική αγωγή
Η Καλλιόπη Παπουτσάκη είναι Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής και υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει εμπειρία σε σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής και συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεσσαλίας. Έχει διδακτορικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επιπλέον, έχει πτυχίο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει στην οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε πολλά συνέδρια και έχει οργανώσει και διδάξει σε σεμινάρια ενηλίκων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Γενικής Εκπαίδευσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φοιτητές, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αδιόριστους ή εν ενεργεία και έχει βασικό στόχο την παροχή γνώσεων που αφορούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν:
α) μαθητές με Asperger,
β) μαθητές που έχουν ελαφρά ή μέτρια νοητική καθυστέρηση και
γ) μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (Asperger) φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς, ο τρόπος υποστήριξης των μαθητών αυτών. Η γνώση και η εφαρμογή των κατάλληλων αξιολογικών εργαλείων για τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με Asperger θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην κατάρτιση εξειδικευμένου προγράμματος ή στη διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος, προκειμένου οι μαθητές αυτοί να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες και να ενταχθούν ικανοποιητικά στο σχολικό περιβάλλον.

Μαθητές με ελαφρά ή μέτρια νοητική καθυστέρηση μπορεί να φοιτούν στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης, χρειάζονται όμως ιδιαίτερη υποστήριξη και εξατομικευμένη παρέμβαση, προκειμένου να καλύψουν τα γνωστικά τους ελλείμματα και να είναι σε θέση να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον.

Μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς αντιμετωπίζουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολικά πλαίσια. Οι τρόποι διάγνωσης του προβλήματος, ο εντοπισμός των αιτιών και η χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και μεθόδων παρέμβασης, τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο τάξης και σχολείου βοηθάει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς και στην κοινωνική ένταξη των μαθητών αυτών.

Η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση συντελεί στην αδυναμία αποτελεσματικής υποστήριξης με αποτέλεσμα οι μαθητές με ε.ε.α να αποστρέφονται το σχολείο, να αναπτύσσουν συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα, μειωμένη αυτοεκτίμηση, έλλειψη κινήτρων και προβλήματα στις κοινωνικές τους σχέσεις. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες των ανωτέρω κατηγοριών θα βοηθήσει αυτούς στην έγκαιρη διάγνωση με κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και στην κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου
• Μαθητές με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση: Χαρακτηριστικά και διδακτικές παρεμβάσεις
• Μαθητές με Asperger: Χαρακτηριστικά και διδακτικές παρεμβάσεις
• Μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και τρόποι διαχείρισης

Μεθοδολογία
Στα πλαίσια του επιμορφωτικού σεμιναρίου, αναλύεται η έννοια και η φύση του προβλήματος και τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών με Asperger, με νοητική καθυστέρηση και μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς. Αναφέρονται μέθοδοι αξιολόγησης, οι οποίες βοηθούν στην εκτίμησή των δυσκολιών, και τον τρόπο κατάρτισης εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης ή διαφοροποίησης της δυσκολίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Στο σεμινάριο θα δοθεί έμφαση στην επεξεργασία προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων.

Θα δοθούν σημειώσεις και βιβλιογραφία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δυνατότητα εξ' αποστάσεως παρακολούθησης με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning).

Διάρκεια: 5 ώρες
Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
• Folder με το υλικό του σεμιναρίου
• Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου
• Καφές στα διαλείμματα

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

40€ (Οι τιμές σε έκδοση τιμολογίου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%)
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας