Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Το Πολύτεχνο
Το σεμινάριο έχει λήξει!

Εισηγητής

ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΙΑΝΝΟΥ (Παιδαγωγός - Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου - Θεατρικό Παιχνίδι)

Περιγραφή σεμιναρίου

Είναι πολύ σημαντικό στις πρώτες ηλικίες του παιδιού, να δίνεται ο χρόνος και ο χώρος που χρειάζεται ένα παιδί, για να αναπτυχθεί σωστά. Τι εννοούμε όμως, λέγοντας ¨ένα παιδί χρειάζεται κάποιες διαδικασίες για να αναπτυχθεί σωστά¨; Πως ορίζεται το σωστό και από ποιούς: Η παρατήρηση, είναι ένα στοιχείο που βοηθάει και εξελίσσει παιδί και ενήλικα. Ένα άλλο στοιχείο είναι η μίμηση, που δημιουργεί την επανάληψη, που τη θέση της παίρνει η βιωματική μάθηση. Τα παιδιά παρατηρούν εμάς για να μιμηθούν και να φτάσουν στη γνώση και ο ενήλικας παρατηρεί το παιδί, για να κατανοήσει τις ανάγκες του και να εμψυχώσει τις επιθυμίες του. Μέσα απ αυτή τη μορφή της αλληλεπίδρασης κερδίζεται η γνώση και μεγαλώνουμε ένα παιδί με κεντρικό άξονα το άτομο-παιδί και όχι το άτομο - ενήλικας. Στο εργαστήρι αυτό λοιπόν. θα μεταμορφωθούμε, θα νιώσουμε, θα γίνουμε σαν, θα θυμηθούμε, θα διεκδικήσουμε το χώρο και το χρόνο που μας αναλογεί και πολλές φορές δεν τον λαμβάνουμε.

Σημείωση: Το σεμινάριο είναι βιωματικό. Για την καλύτερη διεξαγωγή του, σας παρακαλούμε να φοράτε άνετα ρούχα και κάλτσες.

Πληροφορίες συμμετοχής

- Ειδικές Τιμές για Φοιτητές

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.