Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

C#, MSSQL. Ανάπτυξη Desktop εφαρμογών με το Microsoft Visual Studio 30 ωρών

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
HELLAS NETWORK
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Περιγραφή σεμιναρίου

Η γλώσσα προγραμματισμού C# δημιουργήθηκε από την Microsoft μέσα από την πλατφόρμα .NET και είναι η πιο δημοφιλής για την ανάπτυξη εφαρμογών Windows. Το Microsoft Visual Studio είναι ένα πρόγραμμα που διαθέτει πολλά ενσωματωμένα εργαλεία τα οποία βοηθούν στην γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών. Με το πρόγραμμα SQL Server Management Studio μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε βάσεις δεδομένων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ (C#, MSSQL 30 ώρες):
• Εισαγωγή στις Desktop Εφαρμογές
• Η γλώσσα προγραμματισμού C#
• Ο χώρος εργασίας του Microsoft Visual Studio
• Βάση Δεδομένων MSSQL
• Ο χώρος εργασίας του SQL Server Management Studio
• Δημιουργία Desktop Εφαρμογής με αποθήκευση δεδομένων σε MSSQL

C# (15 ώρες)
• Το περιβάλλον του Microsoft Visual Studio
• Δημιουργία Εφαρμογής
• Εισαγωγή στη C#
• Μεταβλητές
• Σχόλια
• Τύποι Δεδομένων
• Τελεστές
• Συνθήκες και δηλώσεις if else
• Δηλώσεις Switch
• Βρόχοι While, Do/While, For, Foreach
• Πίνακες
• Μέθοδοι
• Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
• Κλάσεις και Αντικείµενα
• Κατασκευαστές
• Τροποποιητές πρόσβασης
• Ιδιότητες και Ενθυλάκωση
• Κληρονομικότητα
• Πολυμορφισμός
• Αφηρημένες Κλάσεις
• Διεπαφές
• Σταθερές

MSSQL (15 ώρες)
• Το περιβάλλον του SQL Server Management Studio
• Εισαγωγή στην MSSQL
• Σύνταξη SQL
• Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
• Δημιουργία Πίνακα
• SQL Data Types
• SQL Comments
• SQL Constraints
• NULL τιμές
• UNIQUE
• Primary keys
• Auto increment
• Foreign key
• Default value
• SQL SELECT
• SELECT TOP
• SELECT DISTINCT
• SQL WHERE
• INSERT INTO
• UPDATE
• DELETE
• SQL LIKE Τελεστές
• Ενώσεις (UNION)
• JOINS (LEFT, RIGHT, INNER, OUTER)
• GROUP BY and HAVING
• SELECT INTO
• INSERT INTO SELECT

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 30 ώρες

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου: Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00 Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network

Κόστος Συμμετοχής

 € 395

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.