Κατηγορία:
ISO/Haccp/OHSAS, Πληροφορική / Ασφάλεια Πληροφοριών, Πληροφορική, Information Security

Ειδικά Θέματα GDPR & N. 4624/2019 (CCTV - GPS - Cookies - Email Marketing - Τειρεσίας κτλ)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Haccp/OHSAS, Πληροφορική / Ασφάλεια Πληροφοριών, Πληροφορική, Information Security

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Χρίστος Κόζιαρης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

Αθανάσιος Βασιλείου
Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος, Πιστοποιημένος Data Protection Officer. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε άνω των 70 Έργων συμμόρφωσης GDPR και παροχής υποστήριξης υπηρεσιών DPO.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο Σεμινάριο αυτό, αναλύονται μέσα από case studies και πραγματικά παραδείγματα Ειδικά Θέματα που αφορούν στον GDPR και στον Ν. 4624/2019, όπως η λειτουργία Συστημάτων CCTV, η χρήση GPS Tracking, η Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων και πολλά ακόμα. Όλα τα Case Studies και οι λύσεις τους θα δοθούν στους συμμετέχοντες, μαζί με το εγχειρίδιο του σεμιναρίου.

Η AQS με την εμπειρία υλοποίησης άνω των 200 Έργων, έχει διαχειριστεί στην πράξη τα Ζητήματα αυτά και έχει συντάξει γνωμοδοτήσεις με συγκεκριμένες οδηγίες προς τις εταιρείες. Η εξαιρετική χρησιμότητα του σεμιναρίου έγκειται εκτός των άλλων και στο ότι για κάθε ένα Ζήτημα και κάθε υποπερίπτωση καταλήγουμε μέσα από διάλογο με τους συμμετέχοντες, σε πρακτικές λύσεις και σε ξεκάθαρες απαντήσεις για το ποιες πρακτικές είναι νόμιμες και με ποιες προϋποθέσεις.

Επιπλέον των θεμάτων που καταγράφονται στην ενότητα 2, οι συμμετέχοντες θα μπορούν μέχρι και 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου να θέτουν και επιπλέον θέματα προς ανάλυση, στα οποία θα λάβουν από τους συμβούλους μας γραπτές απαντήσεις.

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στην πραγματική και καθημερινή εφαρμογή του GDPR, με ταυτόχρονη παρουσίαση Μεθοδολογιών, Καλών Πρακτικών και Εργαλείων που την εξασφαλίζουν.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα στην Εφαρμογή του GDPR
Τα μέχρι σήμερα ευρήματα από τους Ελέγχους και Έρευνες της ΑΠΔΠΧ σε Εταιρείες και Δημόσιους Οργανισμούς
Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ: Περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισμού και επιβολής προστίμων
Παραδείγματα Εφαρμογών από, τα άνω των 200 Έργα που έχει υλοποιήσει η Εταιρεία μας
Παραδείγματα Εφαρμογών κατά την υποστήριξη ως DPO από την AQS

2. Ανάλυση Ειδικών Θεμάτων
Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (CCTV)
Προσωπικά Δεδομένα Προσωπικού (HR)
Βιντεοσκόπηση Εκδηλώσεων
Direct Marketing
Λειτουργία Cookies
Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
GPS Tracking
Βιομετρικά Δεδομένα (πχ δακτυλικά αποτυπώματα)
Συμμόρφωση με εισαγγελική παραγγελία
Τειρεσίας και υποπεριπτώσεις
Πολιτική Προστασίας ΠΔ. Με ποιο σκεπτικό ελέγχει η ΑΠΔΠΧ την Πολιτική των οργανισμών μέσα από το site τους.
Πότε απαιτείται Συγκατάθεση ή Σύμβαση και πότε αρκεί η απλή Ενημέρωση
Διαχείριση αιτημάτων υποκειμένων (δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης κ.ο.κ.)
Θέματα παρόχων υπηρεσιών υγείας

3. Πιστοποίηση Συστήματος GDPR
Διαδικασία και βήματα Πιστοποίησης κατά ISO 17065
Οφέλη Πιστοποίησης
Η προετοιμασία για την Πιστοποίηση
Διαδικασίες και Εργαλεία
Έλεγχος Εφαρμογής
Συνδυαστική Πιστοποίηση με άλλα Πρότυπα (π.χ. ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, κ.λπ.)

4. Πρακτική Εφαρμογή: Δυσκολίες και καλές πρακτικές
Προβλήματα στην εφαρμογή
Action Plan
Διεργασίες Καθημερινότητας
Audit Εφαρμογής
Εργαλεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιγραφή Υλικού
Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας μας

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας