Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Πρακτικό Γραφείο Εργατικών Θεμάτων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κος Ραπανάκης Πέτρος
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
Διευθυντές HR

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Επικαιροποιημένο τον τελευταίο Ν.4488/13-9-2017 Σ.Σ.Ε. - Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου & Χρονικά όρια εργασίας Π.Σ. Εργάνη:
  • Όλες οι πρόσφατες αλλαγές Τι ισχύει στις περιπτώσεις δανεισμού εργαζομένου και σε περιπτώσεις εκτός έδρας απασχόλησης;
  • Πώς συνδυάζεται η αποχή από την εργασία με την οικειοθελή αποχώρηση;
  • Τι ισχύει με την ετήσια κανονική άδεια, τις ειδικές άδειες και άδεια άνευ αποδοχών των εργαζομένων;
  • Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί και τα επιδόματα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις;
  • Τι ισχύει με την υποβολή εντύπων στο Π.Σ. «Εργάνη», μετά την εφαρμογή του Ν.4488/2017;
  • Πώς υπολογίζονται ορθά οι αμοιβές κατά την Κυριακάτικη, νυχτερινή και σε ημέρα αργίας εργασία;
  • Τι ισχύει κατά το καθεστώς απασχόλησης Μαθητείας & Πρακτικής Άσκησης;
  • Τι ισχύει για τη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση;
  • Η εξαρτημένη εργασία σε αντιδιαστολή με τις ανεξάρτητες υπηρεσίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ο κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο του άρθρου 103, Ν.4172/2013
Τι ισχύει με τα επιδόματα τριετιών και το επίδομα γάμου
Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που παρήλθε η διάρκεια ισχύος της και δεν υπεγράφη νέα συλλογική ρύθμιση
Παράταση ισχύος της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ
Πλαίσιο εξαίρεσης κατηγορίας εργαζομένων από την εφαρμογή κλαδικών ΣΣΕ (άρθρο 53 Ν.4635/2019)
Εξαίρεση από την αρχή της εύνοιας, σε περίπτωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (άρθρο 55 N.4635/2019)
Τροποποίηση διαδικασίας επέκτασης μιας ΣΣΕ (άρθρου 56 Ν. N.4635/2019)
Προσαύξηση αμοιβής μερικής απασχόλησης (Άρθρο 59 Ν.4635/2019)
Βάσιμος λόγος απόλυσης – Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών, μετά την κατάργηση του άρθρου 48 Ν.4611/2019 και την επαναφορά σε ισχύ του θεσμού της αναιτιολόγητης καταγγελίας,σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019
Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών και βλαπτική μεταβολή (Άρθρο 58 Ν.4635/2019)
Τι ισχύει με την καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας - Όρια βραχείας ασθενείας (Άρειος Πάγος 7/2019 ολομέλεια)
Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους
Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων
Διοικητικές κυρώσεις ΣΕΠΕ (Άρθρο 24, Ν. 3996/2011 , Υ.Α. 29164/755/2.7.2019)
Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας (Άρθρα 65-66 Ν.4635/2019)
Ασφάλιση με εργόσημο περιστασιακά απασχολούμενων στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων & συνεστιάσεων (Άρθρο 129, Ν.4611/ 2019)
Τι ισχύει με την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» των Συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών, απασχολούμενων σε έως 2 λήπτες των υπηρεσιών αυτών, καθώς και τους απασχολούμενους με εργόσημο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

250€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας