Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

English for Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Management απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες που στοχεύουν σε μια καριέρα στο εξωτερικό και επιθυμούν να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία. Η διοίκηση ασχολείται με θέματα όπως εξοπλισμός γραφείου, αμοιβές και παροχές, δικτύωση, παρουσιάσεις και διαπραγματεύσεις.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αφορά σε όσους θέλουν να κάνουν καριέρα στον τομέα της Διαχείρισης στο εξωτερικό. Παρέχει εξειδίκευση σε πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο.

Θεματικές Ενότητες

1. Office Supplies
2. Office Equipment
3. Computers and Accessories
4. Parts of the Office
5. People in the Office 1
6. People in the Office 2
7. Numbers
8. Sales Numbers
9. Types of Businesses
10. Types of Work
11. Pay and Benefits
12. Money
13. Using Money
14. Bank Accounts
15. Changes in Value
16. Departments
17. Corporate Governance
18. Telephone Interactions 1
19. Telephone Interactions 2
20. Correspondence
21. Introductions
22. Small Talk
23. Delegating Tasks
24. Following Up
25. Changing Plans
26. Giving Feedback
27. Motivating Staff
28. Networking
29. International Clients
30. Business in Different Cultures
31. Getting the Job 1
32. Getting the Job 2
33. Hiring New Employees
34. Promotions
35. Terminations
36. Scheduling
37. Meetings 1
38. Meetings 2
39. Presentations 1
40. Presentations 2
41. Time Management
42. Team Building
43. Negotiating
44. Traveling 1
45. Traveling 2
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης.
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.