Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

English for Roads & Highways

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στους επαγγελματίες των κατασκευών που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στο χώρο εργασίας. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες.

Σκοπός

Το σεμινάριο Construction II Roads & Highways οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας αναφορικά με θέματα που αφορούν στους τύπους των δρόμων, τα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, θέματα μετρήσεων, χωματουργικά έργα, πεζοδρόμια, κράσπεδα, γέφυρες, τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια.

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες

1. Types of Roads
2. Parts of a Road
3. Parts of a Highway
4. Types of Intersections
5. Materials
6. Numbers
7. Measurements
8. Tools
9. Safety Equipment
10. Basic Actions
11. Machines
12. Communications
13. Soil
14. Describing Landscapes 1
15. Describing Landscapes 2
16. Surveying
17. Surveying Equipment
18. Plans
19. Setting Out Lines
20. Earthworks 1
21. Earthworks 2
22. Drainage
23. Pipes
24. Drains
25. Flexible Pavement 1: Structure
26. Flexible Pavement 2: Design
27. Flexible Pavement 3: Surfacing
28. Flexible Pavement 4: Defects
29. Rigid Pavement 1: Slabs and Joints
30. Rigid Pavement 2: Formwork
31. Curb Types
32. Installing Curbs
33. Paving Sidewalks
34. Bridges 1: Types
35. Bridges 2: Parts
36. Fencing
37. Site Safety
38. Traffic Control
39. Signage
40. Street Furniture
41. Testing Materials 1
42. Testing Materials 2
43. Bridge Maintenance
44. Road Maintenance 1
45. Road Maintenance 2
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.