Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

English for Art & Design

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο της Τέχνης και της Διακόσμησης στα Αγγλικά απευθύνεται σε διακοσμητές και σε όσους ασχολούνται με την τέχνη που στοχεύουν σε μια καριέρα στο εξωτερικό και επιθυμούν να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία. Το Art & Design ασχολείται με θέματα όπως βασικά στοιχεία σχεδίασης, φωτογραφίας, ψηφιακής επεξεργασίας και σχεδιασμού ιστοσελίδων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας, στους επαγγελματίες του τομέα της Τέχνης και της Διακόσμησης. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας σε οτιδήποτε αφορά στον τομέα της Τέχνης και της Διακόσμησης.

Θεματικές Ενότητες

1. Describing Shapes
2. Describing Light
3. Describing Color
4. Describing Placement
5. Describing Style
6. Physical Materials 1
7. Physical Materials 2
8. Electronic Equipment 1
9. Electronic Equipment 2
10. Basic Actions 1
11. Basic Actions 2
12. Sketches and Drawings
13. Applied Arts
14. Graphic Arts
15. Fine arts
16. Art Movements
17. Photography 1
18. Photography 2
19. Photo Editing 1
20. Photo Editing 2
21. Fonts 1
22. Fonts 2
23. Type and Lettering
24. Web Design 1
25. Web Design 2
26. Layout 1
27. Layout 2
28. DTP 1
29. DTP 2
30. CAD
31. Education 1
32. Education 2
33. Business Types
34. Motion Design
35. Editorial Design
36. Corporate Design
37. Music Industry Design
38. Video Game Design
39. Information Design
40. Publishing Design
41. Advertising Design
42. Environmental Design
43. Interior Design
44. Fashion Design
45. Interactive Design
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια:20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.