Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Β Κατηγορίας Βιβλία – Φορολογικές Δηλώσεις – Μισθοδοσία

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Accounting Studies

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο πραγματοποιείται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σε αυτό το σεμινάριο δίνονται οι απαραίτητες γνώσεις για τα απλογραφικά βιβλία , τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων και μισθοδοσία , γνώσεις απαραίτητες για όλα τα λογιστικά γραφεία , καθώς και να ανοίξεις μόνος σου το δικό σου λογιστικό γραφείο.

Α ΕΝΟΤΗΤΑ
•΄Εγγραφα έναρξης επιχείρησης Ατομικής και Εταιρίας
• Συμπλήρωση εντύπων (Μ1,Μ2,Μ3,Μ6,Μ7,Μ8,Μ10,Β2)
• Βεβαίωση απογραφής εργοδότη
• Ιδρυση εταιρίας ατομικής και εταιρίας και δικαιολογητικά που χρειάζονται
• Χρόνος και κόστος ίδρυσης εταιριών
• Εισαγωγικές έννοιες ΕΛΠ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ )
• Όρια τήρησης βιβλίων και στοιχείων β κατηγορίας ανά οντότητα
• Ενημέρωση βιβλίων
• Τρόπος ενημέρωσης βιβλίων β κατηγορίας (χειρόγρφα και μηχανογραφημένα στο ERP ATLANTIS )
• Περιοδική ΦΠΑ και PRO RATA
• Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ και ΑΠΔ
• Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών και προμηθευτών (ΜΥΦ)
• Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων (VIES)
• INTRASTAT ( ΑΦΙΞΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΗ)
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (Υποχρεώσεις εταιρίας κάθε μήνα)
• Πάγια και Μητρώο παγίων
• Αποσβέσεις παγίων
• Λογιστικά κέρδη βιβλίων β΄κατηγορίας
• Φορολογία εταιριών με απλογραφικά βιβλία
• Συντελεστές φορολόγησης για τον κάθε τύπο εταιρίας
• Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ
• Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
• Προσάρτημα για πολύ μικρές οντότητες

Β ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 και έντυπο Ν για εταιρίες
o ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ )
o ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
o ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
o ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
o ΑΓΡΟΤΩΝ
o ΓΙΑΤΡΩΝ
Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
o Μισθοδοσία μισθωτών και ημερομισθίων
o Δ. Πάσχα και Δ. Χριστουγέννων
o Άδεια και επίδομα αδείας
o Ασθένεια
o Αποζημίωση
o Μερική απασχόληση
o Υπερωρίες – Υπερεργασία
o Νυχτερινή εργασία
o Αργίες και Κυριακή
o ΦΜΥ και ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 2020
o Εγγραφές μισθοδοσίας
o Έντυπα μισθοδοσίας (πρόσληψη, πίνακας προσωπικού, αποχώρηση, καταγγελία σύμβασης ,κλπ)
o Υπολογισμός χειρόγραφος και πρακτική στο ERP ATLANTIS

Πληροφορίες συμμετοχής

Τα τμήματα είναι ολιγομελή έως 5 άτομα για 100% αποτέλεσμα.
Μετά την αποφοίτηση παρέχεται στήριξη σπουδαστών όσον αφορά την δημιουργία ενός πιο δυνατού βιογραφικού για επαγγελματική σταδιοδρομία.
Διάρκεια: 7 εβδομάδες/ 60 ώρες
Ωράρια: Πρωινά- Απογευματινά – Βραδινά τμήματα
Τμήματα: καθημερινές 3 φορές την εβδομάδα Χ 3 ώρες ή
Τμήματα Σαββατοκύριακου.

Κόστος Συμμετοχής

Για μαθήματα E-Learning καθώς και για προεγγραφές για τμήματα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2022
600€ - ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 480€
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/8/2022 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.