Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Β Κατηγορίας Βιβλία – Φορολογικές Δηλώσεις – Μισθοδοσία

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Accounting Studies

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο πραγματοποιείται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σε αυτό το σεμινάριο δίνονται οι απαραίτητες γνώσεις για τα απλογραφικά βιβλία , τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων και μισθοδοσία , γνώσεις απαραίτητες για όλα τα λογιστικά γραφεία , καθώς και να ανοίξεις μόνος σου το δικό σου λογιστικό γραφείο.

Α ΕΝΟΤΗΤΑ
•΄Εγγραφα έναρξης επιχείρησης Ατομικής και Εταιρίας
• Συμπλήρωση εντύπων (Μ1,Μ2,Μ3,Μ6,Μ7,Μ8,Μ10,Β2)
• Βεβαίωση απογραφής εργοδότη
• Ιδρυση εταιρίας ατομικής και εταιρίας και δικαιολογητικά που χρειάζονται
• Χρόνος και κόστος ίδρυσης εταιριών
• Εισαγωγικές έννοιες ΕΛΠ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ )
• Όρια τήρησης βιβλίων και στοιχείων β κατηγορίας ανά οντότητα
• Ενημέρωση βιβλίων
• Τρόπος ενημέρωσης βιβλίων β κατηγορίας (χειρόγρφα και μηχανογραφημένα στο ERP ATLANTIS )
• Περιοδική ΦΠΑ και PRO RATA
• Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ και ΑΠΔ
• Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών και προμηθευτών (ΜΥΦ)
• Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων (VIES)
• INTRASTAT ( ΑΦΙΞΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΗ)
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (Υποχρεώσεις εταιρίας κάθε μήνα)
• Πάγια και Μητρώο παγίων
• Αποσβέσεις παγίων
• Λογιστικά κέρδη βιβλίων β΄κατηγορίας
• Φορολογία εταιριών με απλογραφικά βιβλία
• Συντελεστές φορολόγησης για τον κάθε τύπο εταιρίας
• Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ
• Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
• Προσάρτημα για πολύ μικρές οντότητες

Β ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 και έντυπο Ν για εταιρίες
o ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ )
o ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
o ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
o ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
o ΑΓΡΟΤΩΝ
o ΓΙΑΤΡΩΝ
Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
o Μισθοδοσία μισθωτών και ημερομισθίων
o Δ. Πάσχα και Δ. Χριστουγέννων
o Άδεια και επίδομα αδείας
o Ασθένεια
o Αποζημίωση
o Μερική απασχόληση
o Υπερωρίες – Υπερεργασία
o Νυχτερινή εργασία
o Αργίες και Κυριακή
o ΦΜΥ και ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 2020
o Εγγραφές μισθοδοσίας
o Έντυπα μισθοδοσίας (πρόσληψη, πίνακας προσωπικού, αποχώρηση, καταγγελία σύμβασης ,κλπ)
o Υπολογισμός χειρόγραφος και πρακτική στο ERP ATLANTIS

Πληροφορίες συμμετοχής

Τα τμήματα είναι ολιγομελή έως 5 άτομα για 100% αποτέλεσμα.
Μετά την αποφοίτηση παρέχεται στήριξη σπουδαστών όσον αφορά την δημιουργία ενός πιο δυνατού βιογραφικού για επαγγελματική σταδιοδρομία.
Διάρκεια: 7 εβδομάδες/ 60 ώρες
Ωράρια: Πρωινά- Απογευματινά – Βραδινά τμήματα
Τμήματα: καθημερινές 3 φορές την εβδομάδα Χ 3 ώρες ή
Τμήματα Σαββατοκύριακου.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.