Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Μονοετές Πρόγραμμα Εξειδίκευσης: Interior Designer

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
AKTO - Art & Design

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στους σπουδαστές θεωρητική κατάρτιση, αλλά και εξάσκηση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών και των σημαντικότερων σχεδιαστικών προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιούνται στα πεδία της σύγχρονης Διακόσμησης.
Οι σπουδαστές μαθαίνουν για τα υλικά και τις εφαρμογές τους, τις βασικές μεθόδους σχεδιασμού και παρουσίασης, τις αρχές της σύνθεσης, του χρώματος, του φωτισμού και των άλλων εφαρμογών της Εσωτερικής Διακόσμησης, αναπτύσσοντας παράλληλα τις σχεδιαστικές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και την κριτική τους ικανότητα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ο εξάμηνο σπουδών

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 • Η σημασία του βασικού σχεδίου σε όλους τους τομείς των εφαρμοσμένων τεχνών.
 • Μέθοδοι σχεδίασης, ανάπτυξη τεχνικών.
 • Υλικά και μέσα.
 • Ορθές προβολές (κατόψεις, όψεις, τομές).
 • Αξονομετρικό σχέδιο.
 • Εφαρμογές.li>

Κατοικία & Επαγγελματικοί Χώροι

 • Εισαγωγή στην εσωτερική διακόσμηση.
 • Η μεθοδολογία διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων.
 • Εφαρμογές στη διαμόρφωση εσωτερικών επαγγελματικών- εμπορικών χώρων και κατοικίας.
 • Αρχές της σύνθεσης.
 • Μεθοδολογία μελέτης, ανάλυση αναγκών, έρευνα.

Θεωρία Design

 • Εισαγωγή στις Αρχές Σύνθεσης.
 • Μεθοδολογία σύνθεσης.
 • Συσχετισμός Αρχιτεκτονικής, Τέχνης, Design, διάδραση.
 • Ιστορική Προσέγγιση.

2D Design

 • Εισαγωγή στο περιβάλλον Η/Υ.
 • Εισαγωγή στη δυσδιάστατη σχεδίαση και στην επεξεργασία εικόνας.
 • 2D Autocad: Το περιβάλλον εργασίας, εισαγωγή και εξάσκηση.
 • Ανάλυση και διδασκαλία των εντολών και εργαλείων σχεδιασμού, εφαρμογές αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
 • Διαχείριση δυσδιάστατων σχεδίων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Πρακτική εξάσκηση και εφαρμογές για τη διαχείριση σχεδιαστικών προβλημάτων.

2ο εξάμηνο σπουδών

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΙΙ

 • Αξονομετρικό σύστημα και σχέδιο υπό κλίμακα.
 • Σύνθετη αρχιτεκτονική εφαρμογή.
 • Εφαρμογή του αξονομετρικού και του προοπτικού στην περιγραφή του εσωτερικού χώρου.
 • Χρώμα.
 • Περαιτέρω θέματα στη γλώσσα του βασικού σχεδίου (πρακτικές και τυπολογία).

Μελέτη Κατοικίας & Επαγγελματικών Χώρων

 • Θεωρία αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
 • Η διαδικασία της σύνθεσης εσωτερικών χώρων.
 • Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού-design.
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.

Τρισδιάστατη Αρχιτεκτονική Παρουσίαση

 • 3D Μodeling.
 • Εφαρμογές.
 • Αρχιτεκτονικές παρουσιάσεις-αρχιτεκτονικοί περίπατοι με την χρήση του 3D Studio Max.

3D Design

 • Εισαγωγή στο τρισδιάστατο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
 • Το σχεδιαστικό πρόγραμμα 3D Autocad 2014.
 • Τρισδιάστατος σχεδιασμός εσωτερικών χώρων.
 • Σχεδιαστικές εφαρμογές. 

Πληροφορίες συμμετοχής

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτεται σε δύο απογευματινές συναντήσεις διάρκειας εννέα (9) ωρών ανά εβδομάδα και οδηγεί σε βεβαίωση παρακολούθησης (ΑΚΤΟ Κατάρτιση, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, Επιπέδου 2), πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.